blog

Herontwikkeling

bouwbreed 900

Herontwikkeling

Eerder deze zomer liep ik rond in Middelburg. Het was lang geleden dat ik er geweest was. In m’n jeugd ben ik er een paar keer op vakantie geweest. Behalve de Lange Jan en het oude stadhuis herinnerde ik me er weinig meer van.

Ja, dat er een pleintje was waar je voor 50 (gulden)cent een grote softijs kon krijgen. Heel soms mocht je er twee! Dat pleintje heb ik niet teruggevonden. Al wandelend zag ik weer nieuwe dingen en vooral oude gebouwen.

Namen en nummers

Dit jaar viert de stad dat ze 800 jaar stadsrechten heeft. De oude binnenstad van Middelburg heeft veel oude gebouwen met de bijbehorende verhalen. Het viel me op dat veel gebouwen in de binnenstad een jaartal dragen. Hoog op de gevellijst vaak in sierlijke letters aangebracht. En boven de entree of de voordeur staat soms een naam.

17 jaar

Ik stond even stil bij een pand met de naam ‘Denemarken’ boven de voordeur. Op de gevellijst prijkte ‘Anno 1746’. Daarnaast in grote krulletters: ‘Anno 1756’. Het derde pand hield het eenvoudig op ‘1763’. Ik vond het fascinerend. Blijkbaar zat er 17 jaar tussen het aanbrengen van de verschillende gevellijsten. Was dit het tempo van stadsuitbreiding, was er sprake van vervangende nieuwbouw of ging het om het moment van aanbrengen? Er zijn vast historici die er meer over kunnen zeggen.

Eeuwen

Bij het Simpelhuis en de Engelse Kerk trof ik een bordje. In een paar zinnen werden de eeuwen doorlopen. Vol met de historie en de vele levens die dit complex gehad heeft. Lees even mee en tel hoeveel verschillende functies dit complex vanaf 1475 gehad heeft en nog heeft. Kerkelijk, maatschappelijk en commercieel, het zit er allemaal in. Waarschijnlijk in totaal ook een paar decennia van leegstand of eigenlijk niet weten wat te doen met het complex.

 

 

De tijd

Zo’n stadswandeling inspireert om te blijven zoeken naar kansen voor ons erfgoed. Hoe oude gebouwen in deze tijd kunnen bijdragen aan het functioneren van de samenleving. Wees niet te ongeduldig of haastig in het zoeken naar een nieuwe functie. De gebouwen hebben de tijd.Gerben van Dijk is voorzitter Herbestemmingsteam.

Foto's

Reageer op dit artikel