blog

Gewenste ‘intimiteit’ tijdens de aanbesteding

bouwbreed 1584

Gewenste ‘intimiteit’ tijdens de aanbesteding

Het fundament voor een goede samenwerking en een succesvol project wordt natuurlijk al tijdens de aanbesteding gelegd. Hoe bizar is het eigenlijk dat we bij aanbestedingen van adviesdiensten nog steeds gebruik maken van ellenlange Nota’s van Inlichtingen (NvI’s) vol veelal onhandig geformuleerde vragen en nietszeggende antwoorden.

Blij verrast was ik met een aantal recente aanbestedingen waarin een persoonlijk gesprek met de aanbestedende dienst onderdeel was van de aanbestedingsprocedure. Deze vorm van intimiteit tijdens de aanbesteding kende ik alleen vanuit onze werkzaamheden voor netbeheerders. Bij deze 2 aanbestedingen voor Rijkswaterstaat was ruimte ingepland voor dialoogrondes.

Ondanks dat een effectieve invulling van deze dialoogrondes best lastig is en flink wat voorbereiding vraagt, ben ik enorm positief over deze ontwikkeling. In de gesprekken zijn we echt nagegaan waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, of en waar er ruimte is voor kansen èn waar we meerwaarde kunnen leveren. Bij het schrijven van een plan van aanpak is deze analyse voor een inschrijver essentieel. Het is essentieel om daadwerkelijk invulling aan de doelstellingen en de wensen van de aanbestedende dienst te geven, maar nog belangrijker: om ook meerwaarde aan de eindgebruiker te bieden.

Persoonlijk contact versus investering

Jazeker, persoonlijk contact kost extra tijd voor zowel de aanbestedende dienst als voor de inschrijvers. Die investering moet dan ook in verhouding staan met de omvang van het project. Ook vraagt persoonlijk contact aandacht voor behoud van het ‘level playing field’. Hier krijgen beide partijen echter veel voor terug. Voordat je daadwerkelijk samen aan een project begint ontstaat al direct inzicht in elkaars verwachtingen, belangen, doelen en onzekerheden. Ik ben ervan overtuigd dat dit inzicht niet alleen leidt tot beter passende inschrijvingen, maar juist ook tot de betere samenwerking die we met z’n allen met de Marktvisie beogen.Ralph van Roessel is directeur Projecten Tauw.

Reageer op dit artikel