blog

Samenwerken zit niet in ons bloed

bouwbreed 1376

Samenwerken zit niet in ons bloed

‘We doen het samen’ is tegenwoordig het motto van veel bouwprojecten. Een prachtig streven dat in de praktijk niet goed van de grond komt. Uiteindelijk rent iedereen toch gewoon zijn eigen wedstrijd. Dat is niet in alle gevallen een kwestie van onwil, maar domweg onze ‘default’ die ons parten speelt. Wat zijn onze belangrijkste ‘defaults’ en hoe tackle je die?

Met default bedoelen we onze ‘standaard gedragsinstelling’. In de bouw en infra zijn er meerdere defaults. Voor ons zijn deze het meest in het oog springend:

· Default 1: Ik eerst!
Eerst mijn eigen belang veilig stellen. En dan zien we wel verder. Het leidt tot wantrouwen over en weer.

· Default 2: Niet delen van informatie.
Leidt tot onbegrip en wantrouwen. Informatie bewust niet delen is het meest funest. Het leidt tot een onevenwichtigheid in macht en tot gemankeerde keuzes in een project. Veel vaker wordt informatie onbedoeld niet gedeeld. De informatie “dat we er nog mee bezig zijn”, wordt bijvoorbeeld niet als informatie gezien. Net als de kleine (?) aanpassingen in een eerder besproken planning…AU!

· Default 3: Negatief praten over je counterpart.
Het is zo lekker. Het is zo makkelijk. Je krijgt er zo’n fijn saamhorigheidsgevoel van. Maar ach en wee, het is zo ondermijnend in de samenwerking.

 

 

Zo gaat het in de praktijk 

Wat dan wel 

Default 1: Ik eerst! 
 • Er wordt een goedkopere variant bedacht en niet doorgerekend naar de klant 
 • De gehele betaling wordt opgeschort omdat een onderdeel niet helemaal goed was 
 • De uitruil van meer en minder werk valt nadelig uit en dat is onderling niet bespreekbaar 
 • Jouw belang =  mijn belang 
 • Belangen op een hoop, en samen kijken naar de gemeenschappelijke belangen, verenigbare en tegengestelde belangen. Hier met elkaar in gelijkwaardigheid over spreken. 
Default 2: Niet delen van informatie 
 • Je onderzoekt de situatie, het verslag laat op zich wachten.
  De counterpart denkt: er gebeurt niets… 
 • Je verneemt iets, weet niet goed wat en hoe, je parkeert het tot je het wel weet. 
  De counterpart wacht… 
 • Je hoort iets in de wandelgangen, geen goed nieuws, maar je wacht de officiële informatie af. 
  De counterpart weet nog van niets en krijgt dus straks een grote verrassing…  
 • Eerder delen 
 • Betrek de ander bij het probleem. Want “alles wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij” (Gandhi). Dus: die goed doordachte oplossing van jou, valt straks op onvruchtbare aarde als je het probleem niet eerder hebt gedeeld.  
 • Twijfel je of je de ander al moet informeren? Bespreek die twijfel dan met de ander. 
Default 3: negatief praten over de counterpart 
 • Hebben ze wéér niet gedaan, wat ze beloofd hebben! 
 • Ik zag hem wel kijken net in het overleg. Die heeft ons mooi in de tang! 
 • Je kent ze toch: het draait daar alleen maar om geld!  

 

 • Spreek mét elkaar 
 • Bespreek de sentimenten met elkaar.  
 • De mate van negatief praten óver de counterpart is omgekeerd evenredig aan de mate van plezier op het project. Praten mét geeft ruimte, en haalt de scherpe kantjes eraf.  
 • Praat dus niet óver maar mét elkaar. 

 

Kijk je naar het rijtje ‘wat dan wel’, dan zou je kunnen denken dat de bouw & infra-medewerker een heilig boontje moet worden. En, dat klopt! We hebben nog een lange weg te gaan vanuit onze ruwe uit-de-heup-pats-boem-mentaliteit. Waarom? Omdat deze default-mentaliteit ons geld kost en gedoe oplevert.  

Ontwikkel dus bewustzijn op je gedrag. Zie wat het oplevert. Is wat ik doe wel wenselijk? Leidt het tot meer ontspanning in het project? Als het antwoord ‘nee’ is, bespreek de defaults dan eens met elkaar en experimenteer met het ‘We doen het samen’ gedrag.

Uiteindelijk is het gewoon een wilsbesluit van ieder van ons, om het vanaf nu gewoon anders te doen.  Nathalie Vrancken en Nelleke van Thiel-Wortmann, Versnellers van Samenwerking en Besluit, ook in Bouw & Infra.

Reageer op dit artikel