blog

Ongemakkelijk jubileum

bouwbreed 1103

Ongemakkelijk jubileum

Bijna was het eerste jubileum voorbijgegaan zonder dat er aandacht voor was. Eerlijk gezegd had ik er zelf ook niet bij stilgestaan, maar gelukkig trok er iemand aan de bel.

Ja, het is inderdaad 5 jaar geleden dat overheid en marktpartijen hun handtekening zetten onder een eensgezinde aanpak van leegstand van kantoren. Op 27 juni 2012 was het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren een feit. Hoe staan we er 5 jaar later voor?

Het convenant verdween in de onderste la

In een uitgebreide blog staat André Verschoor van Adviespraktijk Leegstand stil bij het jubileum van het convenant. De titel is veelzeggend: ‘L’histoire se repête’. Er is weinig van het convenant terecht gekomen. De inkt was nog niet droog of partijen trokken hun handen er vanaf. ‘Bijdragen aan een sloopfonds? Toch niet zo’n goed idee’. Nee, opgezegd werd het niet. Het kwam bij veel partijen in de onderste la terecht. Ondertussen veranderde de wereld had het convenant misschien toch een soort indirecte werking. De cijfers laten een positieve ontwikkeling zien.

Het is nog steeds van kracht

In 2007 verdween slechts 111.000 vierkante meter kantoorgebouw. Dat was in 2012 opgelopen tot ongeveer 400.000 vierkante meter en 2016 was een recordjaar, volgens de cijfers van NVM, met ruim 1 miljoen vierkante meter. En waar in 2007 het grootste deel gesloopt werd, wordt nu ongeveer 75 procent getransformeerd naar woningen.

Als ik het goed begrijp is het convenant nog steeds van kracht. Een prachtige kans zegt André Verschoor in z’n blog: ‘Eigenlijk nu pas kan het convenant haar waarde bewijzen. Gezamenlijk ervoor zorgen dat bestaande kantoorlocaties haar kwaliteit behouden. Het staat gewoon in het convenant.’

Een mooie doorstart

Afgelopen week was ik bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit’. De eerste van de zeven aanbevelingen luidt: ‘Zet duurzame gebiedstransformaties op de nationale agenda’. Dat lijkt me een mooie doorstart van het convenant: Van aanpak leegstand naar duurzame gebiedstransformatie. En dan niet alleen voor kantoren, maar ook bedrijventerreinen en winkelgebieden. Daar wordt Nederland beter en mooier van.Gerben van Dijk is voorzitter Herbestemmingsteam en ambassadeur Bouwstenen voor Sociaal.

Reageer op dit artikel