blog

Gezonde discussie over pensioen

bouwbreed Premium 729

Gezonde discussie over pensioen

Het EIB presenteerde afgelopen week een nieuw onderzoek naar de financiering van een vervroegd pensioen voor zware beroepen. Ik vond de uitkomst van dit onderzoek een eyeopener. Zo blijkt dat slechts vier op de tien medewerkers in de afbouwsector het pensioen haalt. Zes op de tien dus niet. Een schokkend aantal.

Tegelijkertijd geeft het EIB een helder antwoord op de vraag wat het kost om mensen met een zwaar beroep, drie of vijf jaar eerder met pensioen te laten gaan. In het eerste geval kost dat 120 miljoen euro aan extra AOW en in het tweede geval is dat 200 miljoen. Daar staat natuurlijk tegenover dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanzienlijk omlaag gaan. Het EIB heeft naar mijn gevoel met dit onderzoek de emotie van ‘eerder met pensioen gaan kan niet’ weggehaald.

Bouwstenen voor een zakelijke discussie

Als branche kunnen we nu op basis van het onderzoek een gezonde discussie voeren over de vraag of mensen met zware beroepen op de een of andere manier wel of niet anders behandeld moeten worden. Het EIB heeft bouwstenen geleverd voor een zakelijke discussie hierover, een volwassen debat. Als organisatie neem je natuurlijk alle nodige maatregelen om mensen zo goed en gezond mogelijk naar hun (vroeg)pensioen te begeleiden.

Maar we moeten tegelijkertijd toch ook eerlijk zijn door te constateren dat we dit specifieke punt als onderneming niet altijd kunnen oplossen. Je kunt mensen met zware beroepen nu eenmaal niet ten eeuwigen dage door middel van bijvoorbeeld jobrotation in je bedrijf aan het werk houden. Daar moet een bedrijfsoverstijgende oplossing voor komen.

Keuzes voor de mensen zelf

Wanneer er in financiële zin maatregelen kunnen worden getroffen, ontstaan er keuzes voor de mensen zelf. Want het belangrijkste is dat het voor hen een perspectief biedt. Immers, wanneer je weet dat je uiteindelijk aan de zijlijn terechtkomt, is deze branche niet zo aantrekkelijk om actief in te blijven. Met een eerder pensioen hebben zij een beter toekomstperspectief en dat is voor het aanzien van de sector in zijn totaliteit weer beter. Het zal duidelijk zijn dat ik de discussie wel durf aan te gaan. Wie volgt?

 Bart Hendriks is algemeen directeur van de Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel