blog

‘Ontwikkelend Nederland focust zich te eenzijdig op woningen’

bouwbreed 478

‘Ontwikkelend Nederland focust zich te eenzijdig op woningen’

De projectontwikkelaars in Nederland beleven weer gouden tijden op het gebied van woningontwikkeling. Commercieel winkelvastgoed dreigt een ondergeschoven kindje te worden.

Tijdens de Provada was het overduidelijk: de woningontwikkelaars doen het (erg) goed. Net als bij de makelaars is eerder het gebrek aan mogelijke locaties/projecten dat de zaak afremt dan een markt die niet gewillig is. Ontwikkelaars hebben geleerd van de crisis en proberen zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de (toekomstige) bewoners van de nieuwbouwwoningen. Helaas geldt dit niet voor de commerciële winkelvoorzieningen die vaak het kind van de rekening zijn. Hier wordt vaak nog op de ouderwetse methode mee omgegaan.

Focus op het heden

Merkbaar in de markt is dat de focus bij de projectontwikkeling duidelijk bij de realisatie van woningen ligt. Op zich is dat niet vreemd, want woningen worden snel verkocht en de rendementen zijn over het algemeen prima. Wat is er nu eenvoudiger dan een woongebied in de wei te realiseren?

Commercieel vastgoed wordt echter meer en meer als een risico gezien in deze tijd. De weerstand van de gemeenten is vaak groot, procedures moeizaam en realisatietijden zijn (erg) lang. In dat opzicht heeft de Retailagenda bijna verwoestend gewerkt op alles en iedereen die zich met commercieel winkelvastgoed bezig hield en houdt. Veel retailontwikkelaars zoals Multi Vastgoed zijn gestopt met daadwerkelijk ontwikkelen op risicobasis. Multi heeft nu de focus geheel gericht op assetmanagement en ontbrak zelfs op de laatste Provada.

Ook de rendementen lijken niet meer zodanig dat het nog de moeite waard is om veel tijd en moeite te steken in winkelvastgoed. Althans, zo lijkt het. Het resultaat daarvan is dat er minder aandacht is voor de ontwikkelingen die zich in de markt gaan afspelen

Focus op de toekomst

De komende jaren zal er nog veel winkelvastgoed moeten worden aangepast aan de wensen die de bevolking heeft. Er zal ruimte gecreëerd moeten worden voor nieuwe trends, waarbij niet zozeer in kwantiteit, maar in kwaliteit geïnvesteerd moet worden. Winkelgebieden moeten meer richting verblijfskwaliteit moeten worden omgevormd, waarbij horeca en moderne concepten met meer vers noodzakelijk zijn om meer beleving te bieden voor de klant. Daar is nog een grote slag te maken.

De opgave ligt duidelijk in het aanbieden van nieuwe concepten in plaats van de standaard winkels zoals die de afgelopen tientallen jaren zijn neergezet. De retail speelt daar zelf op in door bestaande panden om te bouwen naar aanbod dat meer aantrekkingskracht heeft. Een mooi voorbeeld is de ombouw van (een deel van) het oude V&D pand in Groningen. Hier heeft Jumbo een binnenstadsupermarkt in combinatie met veel versaanbod en horeca (La Place) gerealiseerd. En met veel succes, zo blijkt uit de aanloop van klanten.

Herontwikkeling van bestaande winkelpanden is één ding, maar nieuwe projecten die inspelen op deze trends zijn er (erg) weinig. De focus van de meeste ontwikkelaars ligt duidelijk bij woningbouw waar nu veel vraag naar is. Dat lijkt erg veel op het binnenhalen van rijp fruit. Tegelijkertijd weten we dat dit een markt is waar (heel) veel ontwikkelaars zich op richten en waar de concurrentie groot is door het gebrek aan goede locaties.

Kansen in de markt

De veranderende vraag van de bevolking zal de komende jaren leiden tot een vraag naar nieuw of hernieuwd aanbod. Ontwikkelaars van commercieel vastgoed zouden zich eens achter de oren moeten krabben en zich afvragen of de eenzijdige focus op woningbouw wel zo verstandig is. De komende jaren zal er veel winkelvastgoed moeten worden herontwikkeld, maar ook nieuwe ontwikkelingen zijn nodig om winkelgebieden in kernen te reactiveren. Nu is het de tijd om die nieuwe markt te inventariseren en keuzes te maken om dit op termijn te realiseren.Drs. Peter ter Hark (MRICS) is medewerker Lectoraat Fontys en docent projectontwikkeling Vastgoed & Makelaardij.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels