blog

‘Marktvisie is wát, SE is hóe’

bouwbreed 1214

‘Marktvisie is wát, SE is hóe’

De Marktvisie lééft. Veel mensen ondertekenden de visie en uiteenlopende partijen halen haar aan bij ontwikkelingen. SE (Systems Engineering) leeft ook, maar inmiddels wat meer ‘onder water’. Het nieuwtje lijkt eraf. Dat doet vermoeden dat het daarmee tot in de haarvaten van de sector is doorgedrongen.

Maar niets is minder waar. De uitdagingen bij implementatie zijn slechts verschoven. Tegelijkertijd biedt Systems Engineering (SE) volop kansen om de Marktvisie van doen te laten worden. De twee versterken elkaar. Laten we gaan voor de Marktvisie als ambitie, met SE als krachtige invulling in de praktijk.

Menselijke component van doorslaggevend belang

Een tijdje geleden mocht ik plaatsnemen aan een paneldiscussie georganiseerd door NLingenieurs. Vertegenwoordigers van de diverse brancheorganisaties (o.a. Bouwend Nederland) en opdrachtgevers (RWS en ProRail) discussieerden over het succes van Leidraad versie 3. Als projectleider van deze Leidraad (en www.SE-boost.nl) mocht ik meesparren. Een deel van de discussies ging over inhoudelijke zaken als validatie. Boeiend om te zien: óók bij deze onderwerpen bleek de menselijke component van doorslaggevend belang voor succes. Samen het gesprek aangaan, expliciet (samen)werken en vooraf (samen) nadenken en overleggen over de invulling van het hele traject. Zaken waarop de SE-werkwijze, mits goed toegepast, een antwoord biedt.

Projectmanagement in nieuw glitterjasje

Interessanter werd het toen de stelling van Jacolien Eijer (directeur NLingenieurs) aan bod kwam. Zij stelde dat SE onmisbaar is bij het doen slagen van de Marktvisie. Als ‘onmisbare objectieve basis onder de samenwerking die we nastreven in de Marktvisie’.

Ik was het niet meteen eens met deze stelling. Is SE het enige redmiddel om de Marktvisie te doen slagen? Welnee. SE is niet onmisbaar bij de toepassing van de Marktvisie. Maar…. de goede elementen van SE zijn dat wél. Integraal werken, de klantvraag centraal stellen, expliciet werken, logisch structureren van je project. Alles wat een project logisch organiseert en overzicht creëert in deze tijd met een groeiend aantal stakeholders en groeiende complexiteit: SE biedt het.

En natuurlijk kunnen we daarvoor nieuwe filosofieën verzinnen. Ons heil zoeken bij Lean, scrummen of projectmanagement in een nieuw glitterjasje met een pakkende naam. Maar zou dat niet zonde zijn? Zonde van alle de energie die we met elkaar al in de toepassing, doorontwikkeling en het pragmatisch maken van SE hebben gestoken.

Het wát van de Marktvisie

Door de oogharen lezend gaat de Marktvisie over samen verantwoordelijkheid dragen voor duurzaamheid. Een beweging van ‘angst en naar elkaar wijzen’ naar ‘vertrouwen en samen de schouders eronder’. Integraal, gericht op de lange termijn én op mooie, duurzame en innovatieve projecten voor de BV Nederland. Daarbij beschrijft de Marktvisie vooral de ambitie… het wát. Bewust is men uit het expliciteren van het ‘hoe’ gebleven

Het hóe van SE

Ruim bezien gaat SE over integraal samenwerken door alle partijen ‘met het contract slechts als incident in de levenscyclus’ van het project. Klantvraag centraal, integraal en expliciet werken en ook de inzet van soft skills. Dat alles gericht op duurzaamheid. Het biedt invulling aan het ‘hoe’ van mooie projecten en het samenwerken binnen organisaties, en over organisatie- en systeemgrenzen heen.

Géén nieuwe zakken voor goede wijn

Vandaar dat ik het wel degelijk eens ben met de stelling ‘SE als onmisbaar ingrediënt om de Marktvisie te doen slagen’. Sterker nog: laten we alsjeblieft SE gebruiken. En vooral geen nieuwe catchy zakken voor deze goede wijn verzinnen. Want SE begint nu juist steviger in te dalen. In uiteenlopende en ook bij de middelgrote en kleinere organisaties.

Als we nu massaal overspringen op een nieuwe werkwijze doen we zowel de kracht van SE en de lange weg die we er al in hebben afgelegd tekort!
Én hebben we later weer van alles te herstellen. Oftewel: laten we niet weggooien wat waardevol is, maar dit gezamenlijk verder versterken. Zo versnellen we de samenwerking, de beweging en zorgen we er samen voor dat de Marktvisie werkelijkheid wordt.Miranda van Ark was projectleider SE Leidraad versie 3 & SE-Boost (www.se-boost.nl). Ze werkt in kennis en implementatie-trajecten en is mede-eigenaar van 2click-palet.

Reageer op dit artikel