blog

Meer PV op het dak? Liever minder!

bouwbreed Premium 846

Meer PV op het dak? Liever minder!

Ik had al zo mijn vraagtekens bij nul-energie renovaties die de gehele woning aanpakken, maar nu willen sommigen die woning ook nog uitbreiden, zo hoor ik links en rechts. Aanbouwen realiseren om meer dakoppervlak voor PV te creëren. En er is nu zelfs een heuse prijsvraag voor uitgeschreven.

Een aanbouw, voor meer PV-oppervlak? Goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar ik kan er niet langer omheen: het is contraproductief. Want extra woonruimte bouwen betekent meer materiaal inzet, een groter woonoppervlak leidt tot meer verwarmd oppervlak. Een hele hoop rebound-effect dus. Het is weer een voorbeeld van vooruit rennen, en het ene gat met het andere dichten.

Minder is het motto

Het is wel aantrekkelijk natuurlijk. Extra woonruimte, een serre, en door het grotere dakoppervlak lekker veel energie kunnen blijven gebruiken, ook al is het dan hernieuwbare energie. Maar dat was niet de opgave, tenminste als we het over klimaat en grondstoffen hebben. Dan is ‘minder’ het motto: minder energie en minder grondstoffen. Dit is alleen maar meer. Net zoals zovele acties in het verleden, leidt dit vooral tot comfort-verhoging, ten koste van klimaat en vooral grondstoffen.

God in Frankrijk

We zijn, toen gas in de jaren zestig beeld kwam, overgegaan van ‘s-winters 1 ruimte verwarmen – en dan met name als de bewoners thuis waren – naar 24 uur het hele huis verwarmen. Dankzij gas gingen we leven als god in Frankrijk. Nu willen van dat gas af, (en de andere fossielen), maar moeten we zo nodig, zoals we nu weten, dat desastreuze gedrag met betrekking tot energiegebruik en klimaatverandering, dat foute concept, handhaven.

We willen ons god in Frankrijk blijven voelen. En dat niet alleen, we gaan het dus zelfs nog uitbreiden, en gebruiken de veroorzaakte en nu bekende problemen weer als dekmantel.

Na ons de zondvloed?

Het zal nog wel lukken ook, want wij zijn rijk en zorgen wel dat we er goed bij zitten tegen de tijd dat het echt problematisch wordt. Dan hebben wij de zee vol windmolens en de daken en nieuwe aanbouwen vol PV, rijden in sjieke nieuwe elektrische auto’s, de dijken alsmaar hoger als een hek om ons land, en daarmee een onevenredig deel van de resterende maximale CO2 uitstoot ingezet. Wat de rest in de wereld doet, moeten ze maar zelf zien.

De trend zou, om rebound-effect te voorkomen, eerder moeten zijn: kleiner wonen, verwarming lager en in beperkt aantal ruimten, minder energievraag van apparatuur en handelswijze, gebruik van vooral hernieuwbare materialen en het zo  organiseren dat we minder rijden of bestaande auto’s ombouwen tot elektrische. Dat wordt ook ondersteund door een aantal internationale CO2-verkenningen. Hoeveel van het resterende CO2 budget is beschikbaar voor de gebouwde omgeving, en wat kan daar mee? Dat blijkt zeer beperkt.

CO2-budget

Probleem is dat er steeds in geld gerekend wordt, wat bewezen heeft niet te werken, want de huidige geldeconomie stimuleert consumeren en daarom zitten we met grondstoffen uitputting en klimaatverandering. Daar is dat economisch systeem juist op gebaseerd.

Hoog tijd om een CO2-budget aan iedere burger toe te kennen, dat deze dan zelf kan verdelen. En dan kan hij keuzes maken: op vakantie of een aanbouw. Als we resterende budget eerlijk verdelen in de wereld, dan heeft iedere wereldburger nu nog maximaal, pak ‘m beet, 110 ton CO2 te verteren. En dat is niet tijdgebonden: hij kan dat in 1 jaar spenderen of 1/30 ste deel per jaar in 30 jaar.

Dat is de max.

Daarna zal hij moeten leven van max 1 ton CO2 per jaar. Willen we tenminste onder die 2 graden opwarming blijven. En als u zich afvraagt wat dat dan nu is, dat CO2 verbruik per Nederlander: in Nederland als geheel is dat momenteel 10 ton CO2 per burger per jaar. In 11 jaar is dat op.

Om met die wetenschap niet alleen de hele woning in te pakken of van hernieuwbare energie te voorzien, maar ook nog uit te breiden, is dan ook precies tegengesteld aan wat we willen/moeten bereiken. En dan druk ik me zacht uit. Leuker kan ik het helaas niet maken, wel eerlijker.Ronald Rovers is directeur van SBS research & consultancy.

Reageer op dit artikel