blog

Wat kun je allemaal lezen in een krantenartikel over bouwkosten?

bouwbreed 96

Wat kun je allemaal lezen in een krantenartikel over bouwkosten?

Soms staat er wel eens een artikel in de krant dat bij mij, als adviseur in o.a. bouwkosten, behoorlijk wat aandacht trekt. Vorige week was dit ook weer het geval. Het betreft een nieuw theater in Den Bosch waar een kostenoverschrijding dreigt ten gevolge van een tegenvallende aanbesteding.

[intermezzos:1]Even voor de duidelijkheid: ik baseer me uitsluitend op het artikel en heb geen belangen in partijen of het project.

Het boeiende is dat het een artikel is dat je op meerdere manieren zou kunnen lezen. Na lezing vraag ik me af waarom het artikel (dat zelfs door de gemeente als een persbericht via het ANP is verspreid) zo is opgesteld zoals het is: Voelt de gemeente zich bedonderd door de bouwwereld en is dit het beklag? Is dit via openbare weg een uitnodiging aan de winnende aannemer tot bijstelling van zijn prijs? Of weet de gemeente het even niet meer en nodigt men iedereen die dit leest uit om nuttige adviezen te melden?

Met het laatste kan ik wel wat:

Advies 1 

het lijkt of het project op dit moment niet financieel onder controle is. Dit leid ik af uit de gebruikte terminologie ‘hopen op een bouwsom’ in combinatie met een grote overschrijding die mogelijk nog hoger wordt. Niet duidelijk is of de genoemde bedragen inclusief BTW zijn. Ofwel: gemeente overtuig uw inwoners dat de projectfinanciën goed op orde zijn of corrigeer dit zonodig. En wees eerlijk dat dit kan betekenen: meer budget of een beperkter bouwplan.

Advies 2

[intermezzos:2]ik lees dat drie van de vijf partijen niet inschrijven en dat er bij de winnende inschrijving nog additionele risico’s zijn. Vooraf hebben deze vijf partijen waarschijnlijk al veel moeite gedaan om geselecteerd te worden dus ze zeggen niet zomaar af. Zijn de aanbestedingsstukken wellicht niet duidelijk, wordt er een moeilijke vraag gesteld of zien inschrijvers veel risico’s? Het lijkt me in elk geval goed te onderzoeken wat de oorzaak is en zonodig aanvullende afspraken te maken.

Advies 3

De genoemde oorzaak van de overschrijding is onjuist. ‘Een opleving in de bouwmarkt noemt de gemeente als oorzaak voor de hoge prijs’ staat in het artikel. De overschrijding van het budget (50 miljoen) is ruim 40 procent (21 miljoen). Vergelijken we die 40 procent met bekende gegevens over conjuncturele kostenontwikkeling (oa. van kosteninformatie.nl) dan is één ding is zeker: hoogconjunctuur is het voorlopig nog niet en 40 procent zou qua orde van grootte zelfs ongekend hoog zijn.

En eerlijk gezegd zegt de statistiek dat theaters en bouwkostenmanagement vaak een lastige combinatie zijn …Hilco Witteveen is bouwkostenexpert bij At Osborne.

Reageer op dit artikel