blog

Gebrek aan juiste woningen bedreigt stabiele samenleving

bouwbreed 16

Gebrek aan juiste woningen bedreigt stabiele samenleving

Tijdens het topdebat van NVB over hervormingen van de woningmarkt werd andermaal duidelijk dat de woningmarkt een complexe markt is met veel maatschappelijke raakvlakken. Het gaat lang niet altijd over woningen, maar over een stabiele samenleving. Over inkomens, duurzaamheid en zorg.

In opdracht van NVB hebben Peter Boelhouwer en Karel Schiffer een rapport uitgebracht over de huidige status van de woningmarkt en het (nog) niet bereikte resultaat vanuit het Woonakkoord uit 2013. Ondanks het feit dat de politiek aangeeft dat het goed gaat met de Nederlandse economie, zitten er nog vele weeffouten in de woningmarkt om ook hier optimistisch over te zijn. Zij richten zich in hun rapport met name op de problematiek van de woonconsument: middeninkomens die tussen wal en schip vallen, armoedeval in huursector, scheefwonen en maatschappelijke impact. Ten slotte schetsen zij oplossingsrichtingen voor de politiek en andere aanbieders van diensten en producten.

Opvallend is dat recentelijk ook de Bouwagenda door Bouwend Nederland is gepresenteerd. Onder leiding van dhr. Wientjes is via een unieke samenwerking van overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen een visie op de toekomst ontwikkeld. Een van de drie pijlers is de woningbouw, naast infrastructuur en utiliteitsbouw. Hier gaat een Topteam mee aan de slag om een roadmap op te stellen naar een coalitie van stakeholders om een doorbraak te forceren. In dit vierjarige programma moeten enkele significante zaken geregeld zijn. Denk aan beperking woonlasten door grootschalige verduurzaming van met name corporatiewoningen, ruim 100.000 energiezuinige woningen per jaar en het samenbrengen van bestaande en glorende financierings- en investeringsmogelijkheden.

Hoewel er vele bekende signalen in de Bouwagenda staan, is mijn oproep aan de bestuurders van de verschillende branche-organisaties NVB en Bouwend Nederland om samen een krachtig signaal af te geven aan de landelijke politiek, provincies en gemeenten, de corporatie-wereld, financiële wereld en beleggers. Ideeën en visie genoeg. Duidelijk is wel dat we niet moeten gaan roepen dat er te weinig woningen gebouwd worden. Wel nuttig is om aan te geven dat een gebrek aan de juiste woningen een grote impact heeft op onze samenleving. Destabilisering dreigt. Niets doen is geen optie meer in deze complexe samenleving

 Bart Hendriks is algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels