blog

‘Pas Marktvisie toe, ook als het tegenzit’

bouwbreed 317

‘Pas Marktvisie toe, ook als het tegenzit’

‘Hoe stevig sta jij achter de Marktvisie’, luidt de kop van een kritische column van Ralph van Roessel van Tauw. Hij beklaagde zich over een aanbesteding bij een grote opdrachtgever. Die is niet conform de Marktvisie, was zijn conclusie.

Rijkswaterstaat is deze ‘grote opdrachtgever’, laat ik daar eerlijk over zijn. Deze casus toont in mijn ogen aan dat de praktijk soms weerbarstiger is dan we denken. Ze laat zien dat we nog veel werk moeten verzetten voordat we daadwerkelijk samenwerken zoals we met de Marktvisie voor ogen hebben.

Want de Marktvisie vraagt van ons allemaal ander gedrag. We moeten ons werk op een andere manier doen dan we gewend zijn. En die verandering is niet altijd even makkelijk. Een dergelijke cultuurverandering kost jaren, verwacht ik.

Het komt nu aan op de praktijk

De intenties zijn goed, daar ben ik van overtuigd. Heel veel partijen en personen onderschrijven de uitgangspunten van de Marktvisie en streven betere samenwerking na. Maar de visie daadwerkelijk in de praktijk toepassen, vraagt om andere kwaliteiten. De eerste fase waarin we trots zijn op de totstandkoming van de Marktvisie is voorbij. Nu komt het aan op de praktijk.

Gelukkig zie ik heel veel goede voorbeelden, waarbij partijen elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek gaan. Over bijvoorbeeld de risicoverdeling in projecten of over de toepassing van BVP. Ook tijdens de realisatie weet men elkaar te vinden. Met de Marktvisie in de hand zoeken ze naar oplossingen. Tegelijkertijd zie ik ook minder goede voorbeelden voorbij komen.

Formeel en juridisch

De ervaringen die we nu opdoen, zitten vooral in het vroege voortraject en tijdens de uitvoering. Belangrijke vraag is hoe we het doen tijdens het aanbestedingstraject. Dat is immers een formeel, juridisch proces. Benutten we de volledige ruimte die het juridische kader biedt?

We zullen geregeld situaties tegenkomen, waarin we zelf niet handelen zoals bedoeld in de Marktvisie of dat anderen in onze ogen zich niet aan het gedachtengoed houden. In zo’n geval gaat het om de vraag hoe je daarmee omgaat.

Interne gesprekken

Ook bij ons leidt het geval dat Ralph van Roessel aanhaalt tot interne gesprekken over de mogelijkheden binnen de huidige wetgeving en de manier waarop we met elkaar communiceren. We zullen met de markt onderzoeken welke lessen we kunnen leren en de markt daarover ook actief informeren, onder meer via de website van de Marktvisie.

De heer van Roessel schrijft in zijn column dat hij nog altijd stevig achter de Marktvisie staat. Gelukkig. Ik ook. Ik ben ervan overtuigd dat we zullen slagen in de noodzakelijke cultuurverandering als we in alle gevallen de lijnen openhouden en het gesprek aangaan, vooral als het tegenzit. Het gaat ons lukken, en daar draagt deze tender ook aan bij. Leren kun je alleen samen.Aline Arends is implementatiemanager Marktvisie bij Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel