blog

Huilie, huilie

bouwbreed Premium 235

Huilie, huilie

Een prominent vertrekkend Tweede Kamerlid beklaagt zich in een van de weekendkranten dat het jammer is dat de verkiezingscampagne niet (ook) over de woningmarkt ging. Ook NRC-journalist Jos Verlaan stelt vast dat het thema wonen volledig van de radar is verdwenen.

Nu er een Kabinet wordt ge(in)formeerd, is het dan ook de hoogste tijd voor het agenderen van de nieuwe woningnood. Bewindslieden hebben immers een politieke agenda nodig. Het gaat om drie kwesties.

Derde, tijdelijke woningmarkt

Er moet, in de eerste plaats, ruimte komen voor een derde woningmarkt. Naast de traditionele huur- en koopmarkt, moeten er mogelijkheden komen voor een derde, tijdelijke woningmarkt. In Nederland moeten we permanent in staat zijn om plotselinge woningtekorten met onconventionele, tijdelijke maatregelen op te lossen. Of het nu om starters, studenten, Syriërs, arbeidsmigranten uit Europa of Antillianen gaat, dat maakt niet uit. Als ze aan de deur kloppen, moeten we dat op kunnen lossen. Een buffer van 250.000 tijdelijke woningen in met name de Randstad?

Huurquote omlaag

In de tweede plaats, moet de huurquote voor lagere inkomensgroepen omlaag. Met een bijstandsuitkering van 900 euro en een kale huur van 550 euro zijn toeslagen onvermijdelijk. Dat systeem moeten we resetten. Het aantal te verhuren vierkante meters moet drastisch omlaag (van een vierkamerappartement dus naar een studio als alleenstaande), de uitkering moet omhoog of het budget voor de toeslagen gaat naar de woningcorporaties.

Vestigingseisen voor ongewenste kopers

In de derde plaats zijn er ingrepen nodig in verhitte koopwoningmarkten. Het opnieuw van stal halen van vestigingseisen en andere belemmeringen moet een dam opwerpen tegen ongewenste of speculerende kopers. En tot die laatsten reken ik ook de volgelingen van nieuwe digitale verhuurders als Airbnb. De kunst is deze politieke agenda niet ideologisch te maken. Wnt dan komen we er niet uit.

Het gaat om nieuwe woningzoekenden, huurders die geen geld overhouden voor boodschappen en (vooral jonge) kopers in de steden die geen poot aan de grond krijgen.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Felix Utrecht.

Reageer op dit artikel