blog

Hoe stevig sta jij achter de Marktvisie?

bouwbreed 384

Onlangs trok ik Tauw terug uit een grote tender die allesbehalve het gedachtengoed van de Marktvisie uitdroeg. De laatste tijd is er meer aandacht voor de noodzaak om dat gedachtengoed ook echt in de praktijk te brengen, maar bij deze tender faalde dat jammerlijk.

Zonder concrete daden blijven we hangen in leuke en inspirerende bijeenkomsten, maar verandert er weinig in de projecten zelf en dáár moet het toch echt gaan gebeuren. Want als het daar gebeurt, geeft dat veel energie om ook zelf de ‘leidende principes’ van de Marktvisie toe te passen.

Niet te beheersen risico’s

Wat nu als een grote opdrachtgever en bepleiter van de Marktvisie middenin een lopende tender bij de Nota van inlichtingen compleet van toon veranderd? Wat als je tenderdocumenten voor 80 procent gereed zijn, maar de wens vanuit de markt om de scope nader af te bakenen niet wordt ingewilligd? Hoe reageer je als de maximale EMVI-korting kleiner dan 25 procent blijkt te zijn en je forse, niet zelf te beheersen risico’s krijgt toebedeeld? Dan onderdruk je je primaire neiging om toch gewoon in te schrijven en trek je de stekker uit het tenderproces. Ons verzoek, in een met Marktvisie-teksten onderbouwde klacht, om de lopende tender stop te zetten en aan te passen, is inmiddels geweigerd.

Gedesillusioneerd

Ondanks een gedesillusioneerd tenderteam en ruim 35.000 euro aan gemaakte tenderkosten heeft het ook een positieve kant. De ingediende klacht heeft intern tot goede gesprekken geleid, collegabureaus zijn aan het denken gezet en de betreffende opdrachtgever waardeert de wijze waarop we het hebben aangekaart en gaat alsnog met ons in gesprek. Ik sta nog stevig achter de Marktvisie, maar hoop daar bij de volgende soortgelijke tender niet meer alleen in te staan.Ralph van Roessel is directeur Projecten bij Tauw.

Reageer op dit artikel