blog

De Omgevingswet komt er aan: bereid je voor!

bouwbreed Premium 262

De Omgevingswet komt er aan: bereid je voor!

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd en de voorbereiding is op veel plaatsen in volle gang. De wet is gepubliceerd, AMVB’s, aanvullingswetten en Invoeringswet worden aangescherpt en er worden op veel plaatsen al pilots uitgevoerd in het werken met de instrumenten van de Omgevingswet. Niks aan de hand, zou je zeggen.

Niets is echter minder waar.

De Omgevingswet is een van de meest ingrijpende wetgevingsoperaties van de laatste jaren.

De cijfers: 26 bestaande wetten worden in 1 wet ondergebracht, 5000 wetsartikelen gaan terug naar 350, 120 ministeriële regelingen naar 10, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4. Het realiseren van plannen wordt praktischer gemaakt. De vergunning kan worden aangevraagd bij één digitaal loket en procedures worden sneller doorlopen. Er zijn minder onderzoeken nodig en de onderzoeken zijn langer geldig. Dat scheelt tijd en geld, maar ook werk voor adviseurs.

Schotten verdwijnen

Belangrijker echter dan deze indrukwekkende cijfers zijn de verandering in de achterliggende gedachte en wijze van werken die onder de wet liggen. Het samenbrengen van relevante wetten op het gebied van leefomgeving gaat er van uit dat alle relevante aspecten integraal worden behandeld in de nieuwe instrumenten. Dit betekent dat er vanaf 2019 integraal wordt gewerkt en dat de schotten tussen de afdelingen en instanties vervagen of verdwijnen.

Per gemeente komt er één omgevingsplan in plaats van de vele bestemmingsplannen van nu. Nieuw is ook dat inspraak achteraf participatie vooraf wordt en dat lokale problemen lokaal worden opgelost; meer ruimte voor het maken van eigen lokale afwegingen en dus ook meer verschillen tussen gemeenten. Tenslotte is het uitgangspunt dat de basishouding van de overheid verandert van ‘nee, tenzij’ in ‘ja, mits’!

Er is nog veel te ontdekken

Dit zijn ingrijpende veranderingen in de manier van tegen zaken aankijken en de manier van werken. Dat kost tijd, zowel bij de overheid als bij adviseurs, ingenieurs, bouwers en ontwikkelaars. Bovendien is er nog veel te ontdekken. Hoe werkt die integrale lokale afwegingsruimte? Hoe organiseer en toets je participatie?

Kortom, 2019 is heel dichtbij. Aan de slag dus, ook adviseurs, ontwikkelaars en bouwers, want de rollen en dus de manier van werken veranderen. Dat kost meer tijd dan andere procedures volgen!Annette Zebel en Koos Seerden van Rho adviseurs/Commissie ruimte NLingenieurs.

Reageer op dit artikel