blog

Van risico’s delen naar tenderkosten delen

bouwbreed 225

Van risico’s delen naar tenderkosten delen

Tenderkosten zijn een grote kostenpost voor veel inschrijvende partijen. Is dat terecht? Nee! De oplossing ligt voor de hand. We gaan de tenderkosten delen.

Een opdrachtgever formuleert zijn vraagspecificatie en op basis daarvan doet de markt een passende aanbieding. Hoe meer energie de opdrachtgever steekt in de uitvraag, hoe makkelijker hij het de markt maakt een passende aanbieding te doen. Daar tegenover staat een opdrachtgever die het bestek of de vraagspecificatie minder gedetailleerd heeft uitgewerkt. In dat geval wordt het voor de inschrijver knap lastig om zijn kosten te bepalen, omdat hij weinig zicht heeft op de risico’s.

Waar het momenteel allemaal om draait zijn de risico’s en alle termen zoals risicobeheersing en risicomaatregelen die daarmee samenhangen. Risico’s hebben een effect op de tenderkosten. Er zijn nog meer factoren die meespelen, zoals administratieve lasten, maar die laat ik hier buiten beschouwing. De opdrachtnemer moet op basis van de gegevens die hij van de opdrachtgever krijgt de risico’s bepalen en beprijzen voor zover dat mogelijk is. Voor beide partijen is het belangrijk om voorafgaand aan een project inzicht te hebben in eventuele risico’s en hiervoor duidelijke afspraken te maken. Op discussies hierover tijdens de uitvoering zit niemand te wachten.

Het begrip tenderkosten heeft wat mij betreft geen negatieve lading. Het is logisch dat dergelijke kosten gemaakt worden. Zolang er op zijn minst maar over is nagedacht. Een opdrachtgever vertelde me laatst dat hij de risico’s graag mét de inschrijvers al in de voorfase van een project uitgebreid onderzoekt en bespreekt. Als dat extra werk oplevert, is hij bereid daarvoor een reële kostenvergoeding te betalen. Die constructieve benadering hebben we wat mij betreft nodig.

De laatste tijd hoor ik vaak de opmerking: ‘we moeten van risico’s verdelen naar risico’s delen’. Hiermee ben ik het niet helemaal eens, maar wél ben ik voorstander van het delen van tenderkosten. Dit zet de opdrachtgever aan het denken over wat hij uitvraagt en hoeveel hij wil betalen voor een onderzoek naar risico’s in zijn project.


Marissa Willemse is werkzaam bij Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI), onderdeel van Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel