blog

Van gas los

bouwbreed Premium 233

Van gas los

Nu we weten dat energieneutrale nieuwbouw en renovatie grootschalig kunnen worden ingezet, wordt het tijd de beweging in te bedden in het grotere energietransitieplan.

Natuurlijk is nul-op-de-meter geen wondermiddel voor het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Mijn stevige inzet was altijd bedoeld om te voorkomen dat de energieneutraalaanpak ondergesneeuwd zou worden onder het poldergeweld dat de bouwsector zo kenmerkt. Voor je het weet ben je weggemarginaliseerd in de strijd om de beste opschalingscondities. Immers, door het creëren van verkeerde condities kunnen innoverende koplopers hun duur geïnvesteerde euro’s maar zo in rook zien opgaan. Daarnaast bestond (en bestaat) het gevaar dat energieneutraliteit wordt vertraagd door keuzes die resulteren in een lockin. Woningen die stevig worden gerenoveerd, met als resultaat een bescheiden B-label (=25% besparing), worden de komende twintig jaar niet meer aangepakt. Op dat moment hebben we onze handen vol aan de renovatie van woningen uit de jaren 80 en 90. Woningen die worden voorzien van een hybride warmtepompsysteem (met fossiel gas) zullen de daaropvolgende twintig jaar de desbetreffende wijk de kans ontnemen om van het gas af te gaan. Er is dus een overall-strategie nodig. Door mijn oogharen zie ik in 2050 een beetje deze mix ontstaan: 10% van de (oudere) huizen gebruikt (duur) groen gas, 25% (echte) duurzame warmte (binnensteden / hoogbouw), 65% zijn gerenoveerd naar Energie Neutraal, 5% is gesloopt en vervangen door Energie Neutrale Nieuwbouw en alle nieuwbouw is vanaf 2017 energieneutraal gebouwd. De steeds massievere beweging “van gas los” lijkt me een uitstekende kapstok om als bouwsector bij aan te haken. Een beweging die nog hardnekkig wordt bestreden voor de gaslobby, maar inmiddels door minister Kamp en zijn ambtenaren wordt omarmd. De next steps zijn lokale roadmaps waarin burgers duidelijkheid krijgen over de langetermijnkeuzes rondom de toekomstige energie-infrastructuur in hun wijk of buurt.

Reageer op dit artikel