blog

Leren van andere sectoren

bouwbreed Premium 212

Leren van andere sectoren

‘Duurzaam’, ‘toekomst robuust’ en ‘waar voor je geld’ zijn de collectieve ambities, beschreven in de Marktvisie van de bouw. De zoektocht naar vernieuwing is niet uniek voor de gww- en bouwsector. Daarom drie voorbeelden uit andere sectoren die kunnen inspireren de dialoog te voeren, innovaties te laten ontwikkelen en te sturen op TCO.

Jaarlijks worden tonnen gebruikt kantoorpapier van de Rijksoverheid gerecycled tot wc-papier. Kantoorpapier zeven keer hergebruiken kan ook, maar helaas is dit nog niet standaard. Het verwerken tot wc-papier levert simpelweg meer op. De Rijksoverheid zoekt samen met de markt naar een oplossing om kantoorpapier hoogwaardig her te gebruiken en zo de kringloop te sluiten. Hierover hadden de Rijkscategoriemanager en de leverancier elk kwartaal overleg. In deze gesprekken verkenden zij nieuwe ideeën. Zo werd ook gedurende de looptijd van de overeenkomst gezocht naar een duurzamere oplossing. Bij de nieuwe aanbesteding kwam het aan bod in een marktconsultatie met de gehele markt.

Iedereen kan tegenwoordig eenvoudig en voor weinig geld aan een drone komen. Zo’n drone kan ook gebruikt worden om de openbare orde te verstoren of om verboden goederen binnen te smokkelen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zocht daarom naar innovatieve oplossingen om drone’s, als dit nodig is, snel en effectief uit te kunnen schakelen en startte hiervoor een innovatiecompetitie. Meerdere bedrijven kregen de opdracht gegund om, in onderlinge concurrentie, een innovatieve oplossing te ontwikkelen. De functioneel gespecificeerde uitvraag leidde tot totaal verschillende concepten; van drone-detectiesystemen tot ‘drone-vangers.’

Door de hoge gebruikskosten van de beddenwascentrale zocht het Erasmus MC naar een beter alternatief. Bij de inkoop van de nieuwe centrale keek het medisch centrum daarom niet alleen naar de aanschafprijs, maar naar het geheel aan kosten: aanschaf, onderhoud en verbruik. Hiervoor stelde het een TCO-rekenmodel op. Erasmus MC, ondersteund door TNO, kreeg via een marktconsultatie inzicht in technische mogelijkheden, risico’s, kansen en randvoorwaarden bij alternatieve oplossingen. Op basis hiervan werd het rekenmodel verfijnd. De TCO, inclusief CO 2-verbruik, is vervolgens als gunningscriterium gebruikt.

Nu hoor ik u denken, dat is toch niet één op één door te vertalen? Dat is het ook niet, maar elk voorbeeld laat zien hoe overheden en markt werken aan andere relaties. Laat u inspireren. Meer voorbeelden vindt u op www.pianoo.nl/praktijkvoorbeelden.


Floris den Boer is senior adviseur innovatiegericht inkopen bij PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.

Reageer op dit artikel