blog

De onderbroek van Victoria en andere verhalen

bouwbreed Premium 168

De onderbroek van Victoria en andere verhalen

Even geleden bracht bij een veiling een onderbroek van koningin Victoria 14.000 euro op. De pyjama van Elvis deed 13.000 euro. Bizarre bedragen die aantonen dat het verhaal soms belangrijker is dan de materie zelf.

Het verhaal voegt klaarblijkelijk waarde toe aan een product. Voegt een bijzonder verhaal dan ook waarde toe aan een gebied?

Al enige tijd ben ik betrokken bij de ontwikkeling van buurtschap Crailo en in het bijzonder de Kolonel Palmkazerne in de gemeente Bussum. Ik woonde een presentatie bij van een architect die onderstreepte dat niet structuur en materiaalkeuze de identiteit van een wijk maken, maar de mensen en hun verhalen.

Laat nu net Crailo uit de voegen barsten van bijzondere verhalen. De naam van de kazerne is bijvoorbeeld verbonden aan een marinier van de eerste orde. Kolonel Palm vocht in de 80-jarige oorlog. Een opmerkelijke marinier die in 1673 met zijn troepen vanuit de loopgraven de Spaanse vijand tot 150 passen naderde en vervolgens de aanval inzette. De rapporten vermelden dat hij met zijn regiment het contre-escarpe het eerst bezette en dat hij drie uur vocht, totdat zijn arm door een granaat werd verwond.

De kazerne zelf mag ook bogen op een interessante historie. Hoewel omwonenden in eerste instantie niet enthousiast waren met de komst van de kazerne, werd deze afgebouwd in 1939 om direct daarna in handen van de Duitsers te vallen. In 1944 en 1945 werd de kazerne gebombardeerd. En alsof dat nog niet genoeg was, stortte in 1957 een straaljager F110 neer en verwoestte twee gebouwen.

En nu staat het gebied een transformatie te wachten tot woon-werkgebied, waarin mijns inziens de mens en de verhalen van het gebied een plek moeten krijgen. Een plek waarin de mens een eigen identiteit ontwikkelt en zo extra waarde toevoegt. Deze zal de waarde van de pyjama van Elvis en onderbroek van Victoria zeker overtreffen!Fred Bransen is Programmamanager ruimtelijke kwaliteit bij adviesbureau Tauw.

Reageer op dit artikel