blog

De balans opmaken…

bouwbreed Premium 355

De balans opmaken…
Suzanne van de Kerk

Dit is de laatste juridische column die ik vanuit NLingenieurs voor de Cobouw schrijf. Op het moment dat ik dit op papier zet, sta ik al met een been in een nieuwe baan en kijk ik uit naar nieuwe uitdagingen.

Het is daarom een goed moment om even stil te staan en de balans op te maken na 10 jaar NLingenieurs. Wat heb ik de afgelopen jaren op juridisch gebied allemaal zien veranderen?

Sinds 2007 is er veel veranderd in het juridisch landschap. Het Bouwbesluit en de Aanbestedingswet zijn in die tijd een aantal keren aangepast. Dit kwam omdat er meer aandacht kwam voor kwaliteit in de bouw, maatschappelijke ontwikkelingen (zoals SROI, certificeringen, prestatiemeten), deelname van het MKB aan en proportionaliteit in de aanbestedingen. Daarnaast zijn er op het gebied van contracteren verbeteringen doorgevoerd in diverse model algemene voorwaarden (AWVODI, AIV Provincies, ARVODI).

Klimaatwet

Binnenkort worden de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de nieuwe Omgevingswet van kracht. Hiermee wordt een verdere kwaliteitsslag geformaliseerd. Iets verderop in de tijd zal misschien een ‘Klimaatwet’ zijn invloeden gaan hebben op de sector.

Juridische aanpassingen zijn vaak alleen maar een neerslag van gemaakte afspraken. De bouwsector staat de komende dertig jaar voor een immense maatschappelijke opgave (energieneutraal, circulair, productiestijging, robotisering, etc.). Met de Bouwcampus, de Marktvisie en de Themakaart Bouw zijn de eerste afspraken gemaakt en stappen gezet. Via de Bouwagenda en NL Next Level moet er nu echt vaart gemaakt gaan worden. Het juridische veld zal daarom ook de komende tijd volop in beweging blijven.

Tot ziens

Wat mij persoonlijk betreft, is elk einde tevens een nieuw begin. Ik blijf met jullie verder werken aan de uitdagingen binnen de bouwsector, maar dan vanuit de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK). Dit is daarom zeker geen afscheid. Hopelijk snel tot ziens!Vicky van Egmond was Senior-beleidsmedewerker bij NLingenieurs.

Reageer op dit artikel