blog

Circulaire Energie

bouwbreed Premium 424

Circulaire Energie

Hoe groot is het grondstoffenprobleem als onze economie volledig draait op duurzame energie? Kleiner dan de meeste mensen denken.

Kijken we naar grondstoffen, dan kennen we drie problemen: schaarse voorraden, kostbare winning en hoge kosten voor hergebruik. Schaarste is alleen een probleem voor onze voedselvoorziening. Het gaat dan om cruciale mineralen waar geen vervangers voor zijn, zoals bijvoorbeeld fosfor.

Voor grondstoffen die nodig zijn om spullen te maken is dat anders. Bedrijven zijn door voortdurende innovatie in staat om de hoeveelheid cruciale elementen in te perken. Door de toenemende vraag naar duurzame technologie stijgt echter toch het gebruik. Daarom wordt er over de hele wereld onderzoek gedaan naar vervangende elementen en technologieën. Een prijs en geopolitiek gedreven opgave. De historie van menselijke vernuftigheid zal zich ook bij deze opgave doen gelden.

Naarmate grondstof zich ontwikkelt tot een product, wordt er waarde aan toegevoegd. Die toegevoegde waarde bestaat vooral uit energie, kapitaal en arbeid. Energie is de meest problematische. Zo’n 80 procent van het “grondstoffenprobleem” is terug te voeren naar energie. Energie om te winnen, energie voor het maken van basisproducten zoals ijzer, cement en kunststoffen, energie voor transport en energie om er consumentenproducten van te maken. Bij hergebruik is het nog erger. Het zijn vaak de energiekosten die het onmogelijk maken producten te defragmenteren naar basisproducten of grondstoffen. De technologie om beton te defragmenteren naar zand, cement en grond bestaat bijvoorbeeld al. Een betaalbare hoeveelheid energie die een rendabele installatie nodig heeft nog niet. De mensen die vinden dat duurzaamheid meer is dan energie moeten dus weten dat productieprocessen energie vragen in zowel een circulaire als een lineaire economie. Daarnaast is het dagelijks energiegebruik van gebouwen vijf keer zo groot als het gebruik van energie om bouwmaterialen te produceren. Een duurzame energievoorziening is dus bijna de definitie van de circulaire economie.

Reageer op dit artikel