blog

Nepmiljarden

bouwbreed Premium 157

Nepmiljarden

De publicatie van de corporatiecijfers over 2015 was voor minister Blok reden om de corporaties begin december flink de oren te wassen. De corporaties hadden gek genoeg weinig repliek.

Het draaide allemaal om een bedrag van 5,5 miljard euro die de corporaties zouden hebben verdiend in 2015. Hij suggereerde in zijn reactie dat dit geld aan het einde van het jaar gewoon op de bankrekening van de corporaties stond. Zijn VVD collega Roald van der Linde, Tweede Kamerlid voor de portefeuille volkshuisvesting, was er tot aan een twitter-discussie met mij ook van overtuigd dat het om cash ging. Ik herhaal de tweets hier maar even: “@JWvdGroep @Aedesnet Je publieke taak: bouwen, verduurzamen en lage huren. En dan blijft er 5.500.000.000 euro over. Cash. Wat zie ik fout?”. En even later “@JWvdGroep blz. 36 Sectorbeeld 2016. Cash”.

Bizar dat zowel Blok als de dossierhouders met economische achtergrond deze cijfers zo fout interpreteren. De sector kwam bij monde van een Amsterdamse corporatiebestuurder niet verder dan een flauwe reactie dat al dat geld in stenen zit en niet op de bank staat. Een reactie had zo eenvoudig kunnen zijn: Beste Minister, de door u ingestelde toezichthoudende autoriteit heeft samen met het WSW besloten dat wij de waardeberekening van ons bezit moeten uitvoeren met een gewijzigde interne rekenrente en onderhoudsnorm. Daardoor is ons vastgoed op papier 3,5 miljard euro meer waard geworden. Dat verklaart in zijn geheel het verschil met 2014. Onze investeringsruimte wordt gevormd door een combinatie van positieve ratio’s en de beschikbare netto operationele kasstroom. Die laatste is vooral een gevolg van lage rentes en hogere huren. We kunnen dus inderdaad meer geld lenen en meer investeren dan we nu doen. Maar helaas niet met uw 5,5 miljard. O ja, en zonder verhuurdersheffing kunnen we zo’n 40 miljard extra investeren!

Reageer op dit artikel