blog

‘Het gaat om outcome, niet om output’

bouwbreed Premium 297

‘Het gaat om outcome, niet om output’

Ik zie bij veel CSR-managers (Corporate Social Responsibility) dat het vuur dooft, omdat ze te veel bezig zijn met weinig inspirerende aspecten van het vak.

Ze vinken slechts regels af om weer een certificaat te halen. Ik noem het het ‘consensus-MVO’.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Duurzaamheid is een vakgebied om mensen gelukkig te maken. Wat is er meer inspirerend? Maar overleggen over duurzaamheid gaan vaak als volgt: CSR-managers roepen wat opdrachtgevers fout doen. Opdrachtgevers spreken ons weer aan op ons gebrek aan innovatie. Waarop wij zuinigjes naar de eisen van de aanbesteding wijzen.

Ongelukkig in een duurzame wereld

Zo ontstaat het gevaar dat we straks ongelukkig zijn in een ‘duurzame’ wereld. Dat gebeurt als we de menselijke beleving niet meewegen in de maatstaf van duurzaamheid. Want lagere criminaliteitscijfers in een parkeergarage zorgen niet automatisch voor een veilig gevoel bij de gebruikers. We moeten onze aandacht dus verplaatsen van output naar outcome.

Output is wat je meet aan de schoorsteen. Outcome is het welzijn dat je meet bij de mens. Wat telt voor de outcome is niet de hoeveelheid fijnstofuitstoot, maar gezonde longen. Niet of iemand werk heeft, maar of zij voldoening haalt uit haar daginvulling.

We gingen nog een stap verder

Een voorbeeld is onze bouwlogistieke hub. Een eis in de uitvraag was minder logistieke bewegingen en hinder in de binnenstad. Onze bouwlogistieke hub buiten het centrum leverde een besparing op van 70 procent aan binnenstedelijke transportbewegingen – en een evenredige beperking van hinder en uitstoot van fijnstof. De hub gebruiken we inmiddels ook voor andere projecten in de stad.

Wij gingen zelfs nog een stap verder. Bij de hub meten we nu naast de output ook de outcome: leidt de oplossing ook tot minder stress bij omwonenden?

Inmiddels mogen we door de met TNO bewezen reductie van hinder al gebruik maken van de busbaan van de stad. Dit mocht in eerste instantie niet. Door met een oplossing te komen die veel verder ging dan de uitvraag, zorgden we voor een aanpassing van de regels die niet voorzien was in de uitvraag.

Hoe bevrijden we ons uit het keurslijf van weinig opwindende regels? Wij als bouwbedrijven moeten onze klanten laten zien wat ze mislopen bij de huidige, beperkte en op output gerichte uitvraag. We moeten hen sturen naar outcome. Van een maatregel die valt binnen consensus-MVO naar een maatregel die de levenskwaliteit verbetert van mensen die ergens wonen, werken, of gewoon langslopen.Lars van der Meulen is Manager Corporate Responsibility bij VolkerWessels.

Reageer op dit artikel