blog

Een beetje verliefd?

bouwbreed 19

Een beetje verliefd?

Onlangs tekende ik voor de Green Deal Duurzaam GWW. Het gaat over belangrijke veranderingen van kosten naar waarden, van reactief naar proactief, van uniek naar uniform en van alleen naar samen.

Als we van denken in kosten naar waarden willen, moeten we wellicht niet langer gevangen zitten in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Is immers onze opdrachtgever in het publieke domein niet ook gewoon in dienst van de maatschappij? Bewaakt hij of zij niet het belastinggeld voor toekomstige generaties? Ik wil dan ook vaker de vraag te stellen: wat is de waarde voor onze kleinkinderen? Dit geeft een gezamenlijke oriëntatie op de duurzame samenleving die we nastreven.

Als we van reactief naar proactief willen, moeten we duurzaamheid niet invlechten in aanbestedingen als een ‘extraatje’. Geen 5 procent emvi-korting bij een mooi duurzaamheidsverhaal. Maar duurzaamheid in het hart van de opgave plaatsen. Hoe eerder duurzaamheid in beeld is, hoe meer impact we met investeringen in GWW kunnen hebben.

Als we van uniek naar uniform willen, moeten we het woord ‘pilot’ uitbannen en ‘prototype’ invoeren. Een pilot is vaak gedoemd tot eenmalig innovatie-experiment. Het woord prototype spreekt daarentegen de ambitie uit om van een succesvolle, duurzame innovatie massaproductie te maken: dat is pas impact! Als we van alleen naar samen willen, moeten we weer een beetje verliefd worden op elkaar. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en partijen in de keten.

Hoe voelt dat ook alweer? Ik weet het nog precies. Je vindt die ander leuk. Wilt meer van hem weten. Dichterbij komen. Je hebt belangstelling voor de verhalen. Waar hij vandaan komt, wat hij denkt, voelt, verwacht en verlangt. Samenwerken gaat over oprechte belangstelling in elkaar, in elkaars ambities en dromen. Een beetje verliefd worden dus. Ik voel de lente alweer in de lucht. Wie wil?

Reageer op dit artikel