blog

De circulaire gevarendriehoek

bouwbreed 35

De circulaire gevarendriehoek

Deze week en volgende week sta ik stil bij het fenomeen ‘circulaire economie’. Zo’n geweldig concept dat er bijna geen kanttekeningen meer bij geplaatst mogen worden. Het idee dat producten de grondstoffen vormen voor de producten van de toekomst is namelijk top. Echter, het romantische beeld dat we alleen nog maar gebruiker van goederen zijn en niet meer de eigenaar, heeft ook spookachtige kantjes. En hoe groot is dat grondstoffenprobleem nou eigenlijk? Gaat het dan om de beschikbaarheid van grondstof of over de energie die nodig is om van die grondstof een (her)bruikbaar product te maken? En schaarste? Tot nog toe heeft de mensheid altijd alternatieven kunnen bedenken voor materialen die schaars of duur werden.

Laten we eerst eens naar dat eigendom kijken. Ik heb een probleem met het idee dat ‘we’ geen eigenaar meer zijn van producten en componenten, die samengesteld, een gebouw vormen. Er is namelijk altijd iemand eigenaar. En die eigenaar loopt risico’s die onderdeel vormen van zijn zogenaamde nieuwe “verdienmodel”. Risico’s die wij als consument nooit calculeren, maar die nu wel onderdeel worden van de gebruikersprijs. En wat gebeurt er met die spullen als pakketjes ‘eigendom’ straks als financiële producten verhandeld worden. Hoe groot is het risico dat straks de tien grootste bedrijven van de wereld eigenaar worden van 90 procent van de spullen die wij dagelijks gebruiken? Ze zijn in ieder geval alvast begonnen met het toe-eigenen van onze persoonlijke data. Om duurzaam en prestatiegericht te produceren en te exploiteren heb ik als ondernemer niet het eigendom nodig. Hoe prettig het ook is als ik een klant dertig tot vijftig jaar lang aan mij kan binden met een prettige cashflow en een flinke risicomarge. Ik heb de sommetjes gemaakt en voor die klant slaat het nergens op!

Volgende week: Is materiaalschaarste niet gewoon een energieprobleem?

Reageer op dit artikel