blog

‘Comply or Explain, explained’

bouwbreed Premium 622

‘Comply or Explain, explained’
Suzanne van de Kerk

Het ‘pas toe of leg uit’-principe houdt in dat – indien men een regel of principe niet toepast – men moet uitleggen waarom. Het doel van dit principe is om partijen de ruimte te geven bij de introductie van nieuwe regels.

Het kwam in Nederland op middels de corporate governance code en is inmiddels ook te vinden in de aanbestedingswet (AW). Sinds 2013 moeten aanbestedende diensten zich bijvoorbeeld houden aan de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit (GP) of afwijkingen hiervan motiveren (AW 1.10 en GP 1.1.). Het principe is een middel om flexibiliteit in te bouwen binnen een nieuw regelkader. Alleen blijkt de toepassing van dit principe soms wat weerbarstig.

Een groot bezwaar ten aanzien van het ‘pas toe of leg uit’-principe is, dat vaak niet voldoende wordt uitgelegd waarom wordt afgeweken van de norm. Uitleg wordt soms in het geheel niet gegeven, er wordt een algemene standaard uitleg gehanteerd of de uitleg bevat niet de specifieke redenen van de afwijking.

Afwijken kan niet zonder goede grond

Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van de voorschriften uit de gids kunnen motiveren. Afwijkingen van de voorschriften uit de Gids kan niet zonder goede grond. De motivering moet op te maken zijn uit de aanbestedingsstukken en een correcte weergave van feiten geven. De motivering moet de specifieke situatie betreffen. Algemene afwijkingsgronden worden als onvoldoende beschouwd. Uit de motivering moet op te maken zijn hoe de aanbesteder tot een beslissing is gekomen. Hoe groter de afwijking van de gids is, hoe uitgebreider de motivering moet zijn.

Motiveren kan lastig zijn maar is erg belangrijk. Een onvoldoende motivering leidt tot onbegrip en onduidelijkheid zijdens marktpartijen. Uiteindelijk zal natuurlijk via rechterlijke uitspraken duidelijk gaan worden wat precies geoorloofd is. En mocht dat niet werken dan moet misschien eens nagedacht worden over comply or else?Vicky van Egmond is Senior-beleidsmedewerker bij NLingenieurs.

Reageer op dit artikel