blog

Plezier

bouwbreed 52

Plezier

Bouwen in een team. Daar ging het een hele middag over. Aanbesteden van bouwteams in de gww. Een kleine honderd man in de zaal. Als dagvoorzitter moest ik scherp zijn. Goed luisteren. Kort samenvatten. De grote lijn vasthouden. Horen en voelen wat er in de zaal gebeurt. En de discussie leiden. Samen met collega-columniste Karin Rog deze keer.

En die discussie was levendig. Voordelen kwamen aan bod. En, zoals het hoort, bleken die voor anderen nadelen te zijn. Een nuancering. En dan soms een compromis. Tot op het punt dat we kwamen te spreken over plezier. Plezier van werknemers van aannemers én opdrachtgevers. Samenwerken in een team blijkt veel prettiger dan steeds te moeten vechten. Daarover was geen discussie. Dat zag iedereen meteen wel in. Maar ja, wat heb je daaraan? Mag je dat wel meenemen in de discussie? Extra werkplezier laat zich immers niet zomaar in euro’s uitdrukken.

Nu was het jammer dat ik me als dagvoorzitter op de vlakte moest houden. Ik had me graag in de discussie gemengd. De productiviteit en creativiteit van een medewerker mét plezier is veel groter. Daar komt bij dat dergelijk plezier uitstraalt naar collega’s. En uiteindelijk ook naar de arbeidsmarkt. Een sector waar het mooi samenwerken is, aan oplossingen voor de Nederlandse infrastructuur? Dat klinkt niet alleen geweldig. Dat is het ook!

Reageer op dit artikel