blog

Gedroomde transitieremmer

bouwbreed Premium 282

Gedroomde transitieremmer
Suzanne van de Kerk

Over het verduurzamen van onze gebouwde omgeving worden veel sprookjes verteld. Die van de kleine windmolen bijvoorbeeld, waarover ik eerder schreef. Vandaag kijken we naar de droom waarin ons fossiele gasverbruik wordt vervangen door een groene variant. Een droom die ervoor zorgt dat beleidsmakers niet radicaal het gasnet uitfaseren en verzuimen de condities te creëren voor innovatieve alternatieven. Een transitieremmer dus.

Duurzaam gas produceren kan via twee sporen: biogas en synthetisch gas. Biogas wordt gemaakt uit de vergisting van biomassa en mest. Voordat biogas geschikt is voor het gasnetwerk moet het methaangehalte met elektrische energie verhoogd worden van zo’n 50 procent naar 95 procent. Daarmee is de milieuwinst nihil geworden.

In het rapport ‘Kansen voor power to gas’ van TKI-energie (2015) wordt aangegeven dat hooguit 3,5 procent van de huidige gasvraag op die manier ingevuld kan worden. Men zet dan in: alle mest (hoe duurzaam is de bio-industrie?), GFT, Swill, reststromen uit voeding, zaag-/snoeiafval (fantastische grondstof is voor bouwmateriaal), bermgras en 90.000 hectare mais (huh?). Groen gas concurreert daarbij met bijstook van biomassa in elektriciteitscentrales (ook verre van duurzaam).

De resterende 96,5 procent moet geproduceerd worden door elektriciteit om te zetten in waterstof en die waterstof vervolgens te methaniseren (geschikt voor aardgasnetwerk). Een kostbaar en energieverslindend proces. Om ons huidige gasverbruik (1.200 Peta Joule) te vervangen door groen gas moet er voor de eerste stap 1.600 Peta Joule elektriciteit geproduceerd worden. Voor het methaniseringsproces moet daar nog eens 10 procent bij (energie CO 2 -pr oductie niet meegerekend). Dat betekent dat er 1.846 Peta Joule elektriciteit nodig is om dat gas te produceren. Dat is de huidige hoeveelheid gebouwde en geplande wind op zee vermenigvuldigt met 36. Een goed geïsoleerde woningvoorraad (betaald door de kostenbesparingen op de energierekening) heeft in combinatie met efficiënte warmtepompen voldoende aan de energie die door de huidige en geplandewindmolens op zee wordt geproduceerd.

Reageer op dit artikel