blog

De huurder

bouwbreed Premium 145

De huurder

Mijn laatste lezing dit jaar was voor de Woonbond. De Woonbond vertegenwoordigt de huurders binnen het polderieke landschap van belangenorganisaties. Mij was gevraagd een schets te geven van de routekaart naar een energieneutraal Nederland in 2050. Voor deze vereniging is het namelijk een hele worsteling om het goede spoor te vinden binnen de energietransitieopgave.

Wat is maatschappelijk verantwoord en in hoeverre schaadt dat de belangen van de huurder? Consumentenorganisaties hebben het in die zin eigenlijk nooit makkelijk. Hoe je het ook wendt of keert, de rekening gaat uiteindelijk altijd, direct of indirect, naar de consument. Ik geloof nog steeds dat de corporatiesector de opgave naar een energieneutrale woningvoorraad zelf kan financieren. Daar moet dan wel de energierekening van de huurder voor ingezet worden. Dat betekent automatisch dat de huurder een grote stem heeft. De huurder brengt immers iets in waar de corporatie niet over beschikt. Het alternatief voor die energierekening moet daarom een logische keuze worden. De Woonbond kan haar leden volgens mij helpen een stem te krijgen. Dat kunnen ze doen door te beschrijven onder welke condities bewoners bereid zijn grote stappen te zetten. Als dat duidelijk is, dan kunnen zowel corporaties als bouwers antwoorden gaan zoeken. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan condities rondom woonlastenneutraliteit, prestatiegarantie, gezondheid, comfort, levensloopbestendigheid, overlast en de binnenaanpak. Maar, het allerbelangrijkste is herstel van vertrouwen. Buurten die op de nominatie staan voor renovatie zijn vaak langjarig aan het lijntje gehouden. Het is logisch dat onzekerheid en wisselende perspectieven over je woonplek het wantrouwen steeds meer heeft aangewakkerd. Huurders die meedoen moeten daarom profiteren van de energieopgave. Dat heeft zeker niet alleen met geld te maken. Een nieuw interieur, een beter wooncomfort of garanties dat beloftes gehaald worden, bieden voor veel bewoners al voldoende perspectief om actief mee te doen.

Reageer op dit artikel