blog

Middelmaat aan de bal

bouwbreed Premium 128

Middelmaat aan de bal
Suzanne van de Kerk

De belangenbehartiger van de woningcorporaties, Aedes, lijkt het voor elkaar te hebben. De minister heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer te kennen gegeven dat Aedes hem min of meer heeft gedwongen een gasvariant toe te voegen aan de Wet Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Het is een treurige werkelijkheid dat de overheid de gevestigde belangenorganisaties in deze sector het innovatietempo laat bepalen. Het tempo van de middelmaat dus. Het is nog treuriger dat belangenorganisaties hun eigen koplopers als een baksteen kunnen laten vallen. Daarin is Aedes geen uitzondering.

“Stopt u echt met innoveren als ik die EPV-gas invoer?”, vroeg de minister aan een bouwer tijdens een gesprek waar ik bij aanwezig was. “Jazeker”, antwoordde de bouwer. “De overheid hecht dan blijkbaar geen waarde aan onze innovatie-inspanningen. Ik kan dan maar beter weer in de modus: u vraagt wij draaien. Dat is een stuk veiliger.”

Teksten die helaas weinig indruk hebben gemaakt op de minister. Ook geen enkele gevestigde belangenorganisatie die zich heeft ingezet voor deze koploper. Zo gaat het al decennialang. Het ontbrak ook altijd aan incentives om te innoveren. Met de EPV hadden we de perfecte condities gecreëerd om een businesscase te bouwen met innovatieve oplossingen. Weg door de stompzinnige veronderstelling dat er nog volop innovaties zijn te bedenken rondom het verbranden van fossiel gas. Weg door de bizarre gedachtenkronkel dat het een gasoplossing een betere businesscase genereert, zonder eraan gerekend te hebben uiteraard. Wat rest is een opgave voor de middelmaat. Door het om zeep helpen van de innovatieroute ligt de bal nu bij hen.

Hoeveel EPV-gaswoningen gaan er volgend jaar gerealiseerd worden? Hoeveel zal Aedes-bestuurslid en fervent voorvechter van een fossiele EPV-gasvariant Rob Haans van de Alliantie er al hebben gepland? Ik zal daar over een jaar nog eens op terugkomen.

Reageer op dit artikel