blog

‘Hoe krijgen we onze marges omhoog?’

bouwbreed Premium 131

‘Hoe krijgen we onze marges omhoog?’

We hebben als sector de wind eindelijk weer in de zeilen, maar tegelijkertijd blijven de gemiddelde marges per bedrijf nog steeds ongezond laag. Het gevolg is dat bedrijven meer omzet nodig hebben en vervolgens weer onder de kostprijs inschrijven. Een vicieuze cirkel die niet bijdraagt aan gezonde verhoudingen in de branche.

Een belangrijke oorzaak ligt bij de post ‘algemene kosten’ die we ook nog eens flink zien toenemen. Dat komt door het stijgende niveau van dienstverlening en de kosten die moeten worden gemaakt bij dichtgetimmerde EMVI-selecties. Ik doel daarmee op het circus van presentaties, bidboeken, optredens en het aanbieden van verschillende varianten.

Daarnaast leggen corporaties steeds meer taken bij bouwondernemingen neer. Samen met de toenemende vraag naar zekerheden in de vorm van bankgaranties en eisen van verschillende soorten keurmerken worden de algemene kosten flink opgedreven. Last but not least, laten de huidige cao-afspraken in 1,5 jaar tijd de personeelskosten met 5,6 procent toenemen. Nog los van de verkapte stijging door de uitkering van 13 vrije dagen.

Onze aanbiedingen stijgen niet mee met de prijzen

Tegelijkertijd belast onze branche bovenstaande kosten niet of nauwelijks aan de klant door. Het is constant aftasten hoe de markt zich ontwikkelt en hoe de concurrentie zich gedraagt. Daarom stijgen de kosten en prijzen wel, maar onze aanbiedingen te langzaam. Met als gevolg dat ook bij de huidige aantrekkende markt onze marges dus ongezond achterblijven. Bedrijven moeten dus kiezen voor efficiëntere werkwijzen en focus hebben.

Dat laatste gebeurt momenteel steeds vaker. Te intensieve tenderprocessen worden afgewezen en opdrachtgevers teleurgesteld met een groot aantal afmeldingen. Het wordt tijd dat opdrachtgevers daarom kiezen voor korte selectieprocedures en intensievere samenwerkingvormen. Samenwerkingsvormen waarin transparantie over de kosten centraal staat.

Een gezonde sector is goed voor iedereen

Er zijn methodes zoals bijvoorbeeld activity based costing waarbij de indirecte kosten primair worden gerelateerd aan de activiteiten die nodig zijn om producten te maken en te verkopen. Maar laten we ook eens leren van de Marktvisie die Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties voor de gww-sector heeft opgesteld om onder andere de tenderkosten fors terug te dringen. Want uiteindelijk is een gezonde sector goed voor iedereen.Bart Hendriks is algemeen directeur van de Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel