blog

De aanbestedingspraktijk wordt volwassen

bouwbreed 179

De aanbestedingspraktijk wordt volwassen

Eerder deze week vond het drukbezochte aanbestedingscongres van SMI en Stabi plaats. De centrale vraag dit jaar was: Hoe kun je de toepassing van innovatieve technologie in het aanbestedingsproces stimuleren? Welke ingrediënten zijn daarvoor nodig? Net zoals er een recept is voor het bakken van een overheerlijke zelfgemaakte appeltaart, kunnen we ook een recept samenstellen voor een aanbesteding die leidt tot een innovatief ‘eindproduct’.

In de ruim tien jaar dat ik de aanbestedingspraktijk volg, hebben we als opdrachtgevers en opdrachtnemers veel vooruitgang geboekt. Het is nog niet zo heel lang geleden dat aanbesteders en marktpartijen krampacht ig met elkaar communiceerden en bang waren het achterste van hun tong te laten zien. Wat een verschil met deze tijd waarin we met elkaar Marktvisies ontwikkelen!

Het ontwikkelen van zo’n gemeenschappelijke visie is hard nodig want de oude aanbestedingspraktijk met een focus op de laagste prijs en een winstgevendheid die afhankelijk is van onzekere factoren als meerwerk of afstemmingsproblemen past niet bij de huidige tijd. Een relatie tussen opdrachtgever en marktpartijen die gebaseerd is op onderling wantrouwen, leidt tot ellenlange vragenrondes om risico’s af te dekken en juridisch sluitende contracten, maar zelden tot een constructieve samenwerking. En dat laatste is wél wat we nodig hebben.

Het is de grote winst van de Marktvisie dat opdrachtgevers en marktpartijen met elkaar in gesprek gaan over hoe zij zaken doen en elkaars expertise optimaal benutten. Dat doen we in de aanbestedingsfase, tijdens de uitvoering én in de beheer- en onderhoudsfase. Met als gemeenschappelijk doel: een gebouw of infraproject dat voldoet aan de wensen van de gebruikers, energiezuinig is en voorzien van innovatieve technologie.

Appels zijn een onmisbaar ingrediënt voor een overheerlijke appeltaart. Bij een aanbesteding die een innovatief gebouw of infra-project oplevert, zijn behalve goede communicatie en het benutten van elkaars expertise, een gelijk speelveld én een gezond rendement voor alle betrokken partijen onontbeerlijk. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan is de aanbestedingspraktijk pas écht volwassen.

Reageer op dit artikel