blog

Zijwieltjes van de keizer

bouwbreed 56

Zijwieltjes van de keizer

Goede resultaten vergen aandacht, focus en opgestroopte mouwen. En wanneer je niet alle kennis in huis hebt, dan huur je die gewoon in als ondersteuning. Je wilt tenslotte je doel bereiken. Dat geldt voor inschrijvers, maar ook voor aanbestedende diensten.

Die partij is echter niet altijd per se heel ervaren of bekwaam. Dat zie je meteen aan de invulling van het proces of de gunningscriteria. En laten dat nu juist de meest risicovolle aanbestedingstrajecten zijn. Niet doordat er fouten worden gemaakt, die maakt iedereen wel eens. Niet omdat er beslissingen op de verkeerde informatie worden genomen, hoewel dat op zich al best funest is. Maar eigenlijk voornamelijk doordat zo iemand vaak geneigd is zich aan de letter van de procedures te houden en geen centimeter mee te bewegen.

Hoe helder en concreet je ook communiceert over procedures die naar een – voor de aanbestedende dienst – onwenselijk resultaat duwen, het komt niet aan. En dan kun je een extra vraag of een klacht indienen tot je een ons weegt: fouten worden niet erkend, laat staan hersteld en onduidelijkheden bezoedelen dan je businesscase. Dan eindigt de naar kwaliteit zoekende opdrachtgever alsnog met een prijsvechter omdat de wegingsfactoren verkeerd zijn ingeregeld. Of dan zitten ze aan een keiharde commerciële partij vast, terwijl de doelstellingen sociaal waren. En als theoretische beste match, vis jij dan achter het net.

Zonde. Waar het om gaat is dat we allemaal scherp moeten zijn als inschrijver. Ervaring leert dat er maar weinig vragen over procedures en onduidelijkheden worden gesteld. Laat er een expert naar kijken en wees alert! Een enkele vraag kan zo iemand nog naast zich neer leggen. Maar als iedere inschrijver ongeveer eenzelfde vraagt stelt, wordt het toch al snel duidelijk waar het manco ligt.

Reageer op dit artikel