blog

‘Nul-op-de-meter vraagt om nieuwe spelregels’

bouwbreed Premium 299

‘Nul-op-de-meter vraagt om nieuwe spelregels’
Suzanne van de Kerk

Mijn bedrijfsvisie heeft een duidelijke focus op een vitale en duurzame samenleving. Om die reden zijn wij en onze partners keihard bezig om energetische en duurzame concepten te ontwikkelen.

Het zal dan ook niemand verbazen dat wij, als het gaat om nul-op-de-meter, inmiddels verschillende concepten hanteren en succesvol realiseren. Zowel in de renovatie- als de nieuwbouwmarkt. De technische ontwikkelingen en de samenwerking met vernieuwende partners zijn superinteressant. Elke dag levert dan ook weer nieuwe inzichten op.

Gelukkig gaat er best veel goed

Tegelijkertijd vragen ook andere aspecten om aandacht. En dan bedoel ik met name de juridische kaders. We leggen met elkaar veel zaken vast in (standaard)overeenkomsten en de al of niet bediscussieerde algemene voorwaarden. Ik denk bijvoorbeeld aan bestektekeningen, UAV en leveranciersovereenkomsten. In de praktijk wordt er vaak alleen bij misverstanden, claims en juridische geschillen op teruggegrepen. Gelukkig gaat er best veel goed in ons vak.

Nieuwe spelregels

Echter, door de nieuwe ontwikkelingen rondom nul-op-de-meterwoningen, de Energieprestatievergoeding (EPV), monitoring van bewonersverbruik en energieprestatiegaranties ontstaat er behoefte aan een (her)beoordeling van deze bestaande juridische structuren, overeenkomsten en voorwaarden. Mogelijk moeten er zelfs nieuwe spelregels worden toegevoegd.

Stroomversnelling is momenteel bezig met een ledenconsultatie over een energieprestatieovereenkomst. Er zijn nu al verschillende opdrachtgevers die dit concept bij EMVI-processen voorschrijven. Een dialoog daarover is niet of nauwelijks mogelijk en dus geven alle aanbieders er hun individuele draai aan. Het gevolg daarvan is dat er binnen die tenders weer geen sprake is van een gelijk speelveld. Een ander spannend punt is het feit dat opdrachtgevers graag een tienjarige energieprestatiegarantie-overeenkomst willen afsluiten maar vaak het onderhoud aan een derde partij uitbesteden. Een flinke juridische kluif.

Wegkijken is geen optie

Wie pakt deze handschoen op? Het individueel inschakelen van juristen is een kostbare zaak en leidt tot het bekende risico van een voorloper: een kopie is immers zo gemaakt en bedankt ervoor.

Nee, volgens mij is hiervoor toch een belangrijke rol voor onze brancheorganisaties weggelegd. Immers, ook zij hebben de taak om vernieuwing te ondersteunen en mede vorm te geven. Wegkijken is geen optie.

Reageer op dit artikel