blog

‘Generaties X en Y lossen het op’

bouwbreed Premium 149

‘Generaties X en Y lossen het op’

Daar zit je dan, achter je bureau ná de dag van de duurzaamheid. Die ándere 364 dagen zijn immers de belangrijkste dagen om er iets mee te doen, maar we zijn weer eens in vertwijfeling achtergelaten. Door al die mensen met de beste bedoelingen.  

We zijn volop bezig om duurzaamheid door te voeren in de gebouwde – en nog te bouwen – omgeving. Maar het valt me vooral op dat duurzaamheid, net als in de diverse verkiezingsprogramma’s en alle beleidsdocumenten, wordt geassocieerd met zonnepanelen en windmolens. Dat spreekt tot de verbeelding.

Energieleverende gebouwen

Maar het is zoveel meer en vaak ook zoveel complexer. Het energieleverend maken van woningen vraagt om een totaalaanpak. Van goede isolatie, ventilatie, warmteopwekking en ja… ook PV-panelen op het dak. Maar wat als een utiliteitsgebouw energieleverend gemaakt moet worden? Gaan we dan voetbalvelden vol leggen met PV-panelen? Of windmolens opnemen in de stad?

Nee, natuurlijk niet. Daar zijn andere bronnen voor bedoeld. Bijvoorbeeld geothermie voor utiliteit en hoogbouw, eventueel aangevuld met droge biomassa en opgewaardeerd biogas voor onze industrie en mobiliteit.

Wind- en zonne-energie interessanter

Vandaag is weer zo’n dag. We zitten met de beleidsmakers aan tafel en realiseren ons dat onze lokale opgave in de gebouwde omgeving een totaalaanpak is. Veel meer dan alleen duurzaamheid. Het is natuurlijk veel interessanter om een discussie over windmolens of een zonnepark te voeren, dan over die oude jaren zestigwijk of die zeventiger jaren-kantoorgebouwen. Maar deze leveren concreet veel meer kansen op dan alleen die zonnepanelen en windmolens bij elkaar.

Gebouwde omgeving biedt grote kansen

We werken namelijk niet alleen aan duurzaamheid, maar ook aan sociale innovatie, stedelijke vernieuwing en betaalbare huisvesting. Voorbereid zijn op de toekomst door zorg te koppelen aan wonen en werken nog daargelaten. Een onbegrepen bijvangst, die voor de toekomst wel van groot belang is.

Omgerekend naar Petajoule, werkgelegenheid en leefbaarheid, biedt de gebouwde omgeving grote kansen. In de praktijk worden deze totale aanpak en de daarbij behorende kansen vaak niet gesubsidieerd of financieel ondersteund. Domweg omdat we het kennelijk niet (willen) weten. Of misschien denken we nog steeds te veel in hokjes?

Generaties X en Y lossen het op 

Wij verduurzamen inmiddels met generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) die een hoog innoverend vermogen heeft, flexibel is, gelijkwaardigheid op prijs stelt, kritisch en snel is. We doen dat als coach en vertrouweling van ons personeel, omdat we deskundig en transparant leiderschap nastreven en zeer waarderen.

We realiseren ons echter ook dat die generatie zelfstandig wil zijn, maar slechts in beperkte mate trek heeft in ondernemen. Die ondernemende generatie zijn we immers zelf.

Wij doen dat als generatie X (1955-1970) er even bij, zeg maar. Dus generatie X en de pragmatische generatie (1970-1985) leiden nu generatie Y op, om de huisvesting van de protestgeneratie (1940-1955) duurzaam, betaalbaar, zorgklaar en energieneutraal te maken.

Eigenlijk best bijzonder… Vooral als je goed nadenkt over wie uiteindelijk voor wie moet zorgen. Misschien zijn wij, als familiebedrijf, hier juist goed toe in staat. Waar al die generatiekloven zich intern ook voordoen en waar we leren anticiperen op de toekomst.

Leren van het verleden

Beste beleidsmakers: er is zoveel meer! We zijn de intentie- en pioniersfase voorbij. Grootschalige uitrol betekent systeemkeuzes en het loslaten van ‘hokjes denken’. Laten we vandaag beginnen met anticiperen, waarbij we niet weer dezelfde fouten maken, maar leren van het verleden. Er is namelijk maar één wereld en die hebben we te leen.Biense Dijkstra is directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum en Bolsward.

Reageer op dit artikel