blog

Column: Installateur is prima hoofdaannemer

bouwbreed 389

Column: Installateur is prima hoofdaannemer

Bij traditionele aanbestedingen is het niet gebruikelijk om een installateur als hoofdaannemer in te schakelen. Zelfs als het accent op de installatietechniek ligt, kiest de opdrachtgever vaak voor een aannemer met als subcontractor een installateur. In de praktijk blijkt dat echter lang niet altijd logisch en verstandig. Een  goed voorbeeld is het groot onderhoud van het complex Swaenendreef in Lisse. Woonstichting Stek koos hier voor een andere benadering. En met succes, vindt Bart Dijkman. 

51 appartementen van het complex Swaenendreef zijn onlangs voorzien van een ClimaRad Smart Solution, een koudwatermeter, een elektrische boiler en een aangepaste meterkast. Het dak is volledig vernieuwd, er zijn zonnepanelen aangebracht, het dak, de gevel en de vloer zijn geïsoleerd en het ketelhuis is vernieuwd. Er is gekozen voor innovatieve energiebesparende oplossingen. Zo is voor de dakisolatie gebruikgemaakt van losse isolatieparels met een gegarandeerde R-waarde van 6,00.

Installatietechniek voerde de boventoon

Het betreft  – vooral qua logistiek en planning – een redelijk gecompliceerde opdracht. Woonstichting Stek koos bewust voor een benadering waarin de installatietechniek de boventoon voerde. Het was daarom logisch, maar zeker niet gebruikelijk, dat voor de aanbestedings- en selectieprocedure alleen installateurs werden uitgenodigd. De aanbiedingen zijn beoordeeld op de criteria prijs (50%), plan van aanpak (30%) en kwaliteit van het materiaal (20%). Juist die twee laatste criteria leverden bouwstenen op voor een gedetailleerde en zorgvuldig onderbouwde planning. Alle logistieke, organisatorische, communicatieve en uitvoeringstechnische fases werden daarin beschreven.

Er werd een intensief communicatietraject gestart

De opdrachtgever stelde niet alleen bouwtechnische eisen, maar vroeg ook een plan van aanpak waarbij de bewoners zo min mogelijk overlast hadden van de bouwactiviteiten. Daarom is gekozen voor een gedetailleerde planning per appartement. Samen met Stek is  een intensief communicatietraject opgezet. Ter plekke is een compact team van monteurs aan de slag gegaan en was de uitvoerder permanent aanwezig om vragen te beantwoorden. Opmerkelijk: hij kreeg vooral complimenten en nauwelijks vragen of klachten!

Logisch dat installateur hoofdaannemer werd

De expertise en ervaring van de installateur (en niet die van de aannemer of bouwer) waren essentieel voor het welslagen van dit project. Daarom was het niet meer dan logisch dat de installateur al vanaf de aanbesteding zo’n belangrijke rol speelde. Zo kon worden vermeden dat de installatietechniek min of meer verscholen in het selectieproces aan bod kwam. Het resultaat was een transparant en realistisch voorstel. Door gericht bij te sturen werd de planning bijna probleemloos gehaald. De werkzaamheden liepen slechts met één dag uit en dat zorgde niet voor onoverkomelijke problemen.

Gedetailleerde planning

Mijn conclusie is dat een installateur zeer goed in staat is om complexe nieuwbouw- of onderhoudstrajecten te leiden wanneer installatietechniek de hoofdopgave vormt. Door met vertrouwde onderaannemers en bouwpartners gezamenlijk en van meet af aan verantwoordelijkheid te dragen, is er al veel gewonnen. Daarbij is het belangrijk om te werken met een uiterst gedetailleerde planning en zowel voor als tijdens de renovatie veel aandacht te besteden aan de communicatie met de bewoners. Begrip, enthousiasme en trots zijn dan de sleutelwoorden.

De installateur als hoofdaannemer? Het kan dus wel.Bart Dijkman is hoofd bedrijfsbureau van Locas Installatietechniek.

Reageer op dit artikel