blog

“Bouw moet denken en doen tegelijk”

bouwbreed Premium 133

“Bouw moet denken en doen tegelijk”

Eindelijk is het zover: Nederland heeft de bouwsector in het vizier als het gaat over een sector waarin geïnvesteerd moet worden. We worden topsector, er komen financiële middelen beschikbaar om te investeren in innovatie en ministers kruipen in de pen om het belang van een duurzame en vitale bouw voor Nederland te benadrukken.

Wat hebben we ervoor moeten knokken, de afgelopen jaren. Ik heb het zelf ook vaak moeten horen: het echte denkwerk gebeurt niet in de bouw. Dus geen geld beschikbaar. Daar zit wat mij betreft juist de kracht: de bouw executeert alles wat op papier staat. Innoveren is niet alleen denken, maar vooral ook doen.

De bouwsector is de geheime troef

Bouwend Nederland zegt het al jaren: de bouw maakt het! U pakt met uw bedrijf de opgave van de verduurzaming van de woningvoorraad op. U maakt impact door volop in te zetten op hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen. U kunt de CO2 uitstoot op uw bouwplaatsen gaan terugdringen. U heeft big data in huis over het gebruik van ons wegennet en kunt meerjarige onderhoudsplannen maken. Als Nederland de doelstellingen uit het klimaatakkoord wil gaan behalen, dan is de bouwsector wel de geheime troef. Al was het maar door haar omvang.  

Maar, let op bouwsector. Want u zult nu iets moeten gaan waarmaken. En daarvoor moet u iets aanpassen in uw aanpak. U bent geneigd om een veranderopgave op te pakken als een bouwproject. Het liefst door eerst een structuur te bedenken en een baas aan te wijzen. Die -in de Caluwe kleuren uitgedrukte- geel, blauwe cultuur moet veranderen.

Denken en doen tegelijk

Bij de Baanbrekers in de Bouw innoveren de deelnemers door te doenken: denken en doen tegelijk. Dat gaat snel en effectief. Zonder vaste structuur, maar vooral met heel veel aandacht. De resultaten zijn spectaculair en bescheiden tegelijk (denk aan project Treehouse in Amsterdam), want opschalen blijft een grote uitdaging. We kunnen het wel, maar hoe gaan we het vaker doen? De sleutel ligt bij het management: kunt u alle kleuren boven tafel halen die in uw organisatie aanwezig zijn. Hoe? Door niet alleen in uw personeel te investeren, maar vooral in ook in uzelf. Wanneer heeft u voor het laatst de tijd genomen voor reflectie op uw leiderschap? 

Reageer op dit artikel