blog

Wat kan een huurder betalen?

bouwbreed 356

Wat kan een huurder betalen?
Suzanne van de Kerk

Volgens de Miljoenennota gaan we er in Nederland volgend jaar bijna allemaal op vooruit. Bijna allemaal.  Want voor ruim 25 procent van de mensen in de sociale huursector blijft het betalen van hun woonlasten, ondanks dat vooruitzicht, nog steeds een groot probleem. 

Wij hebben gericht onderzoek verricht naar de relatie tussen de Energie Prestatie Vergoeding (EPV), huurtoeslag en passend toewijzen. Die combinatie heeft flinke gevolgen voor het huishoudboekje van huurders in de sociale huursector. Uit ons onderzoek blijkt dat het doelgroepgericht ontwikkelen van woonoplossingen met oog op de woonlasten een delicate opgave is.

Kale huurprijs

De huurtoeslag corrigeert de kale huurprijs en de servicekosten van een woning. Dit kan oplopen tot wel honderden euro’s per maand. De energielasten worden door de toeslag niet gecorrigeerd. Bij gelijke kwaliteit – lees huurprijs – kan een huurder die recht heeft op huurtoeslag beter kiezen voor een appartement dan voor een eengezinswoning. Immers, de hogere servicekosten van het appartement worden wél gecorrigeerd, maar de hogere energielasten van de eengezinswoning niet. Een appartement levert meer huurtoeslag en dus lagere maandlasten op.

Hoe passend zijn woonlasten?

Passend toewijzen, de nieuwe uitdaging voor woningcorporaties heeft uitsluitend betrekking op de kale huurprijs. Toch hebben bewoners van woningen met een relatief slecht energielabel significant hogere maandlasten in vergelijking met bewoners van energiezuinige woningen. Je kunt de vraag stellen hoe passend hun woonlasten dan zijn.

Sinds 1 september hebben corporaties de mogelijkheid om een EPV te vragen, waarmee zij investeringen in energiebesparende voorzieningen kunnen terugverdienen. Tegelijkertijd gaat de maximaal redelijke (kale) huurprijs naar beneden. Met andere woorden, de woning wordt in het kader van passend toewijzen voor een grotere doelgroep bereikbaar. Toch is het nog maar de vraag of het woonlastenplaatje van de huurder beter wordt. Door de lagere huur ontvangt hij minder huurtoeslag, maar betaalt hij wél een EPV.

Een gezamenlijke opgave

Bij nieuwe projecten is daarom de inkomenspositie van de beoogde doelgroep van groot belang. Bouwondernemingen en verhuurders moeten samen de huurprijzenexploitatie daarop afstemmen. Een gezamenlijke opgave omdat de klanten van corporaties steeds moeilijker de rekeningen kunnen betalen. Kortom, het is een gemeenschappelijk belang om dat slim te doen.Bart Hendriks is algemeen directeur van de Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel