blog

Leiderschap

bouwbreed Premium 128

Leiderschap
Suzanne van de Kerk

Van de Nederlandse werknemers ervaart 68 procent meer last dan voordeel van zijn direct leidinggevende. Met die opbeurende opmerking begon het congres over leiderschap dat ik gisteren bijwoonde.

Alle onderzoeken vegen dan ook de vloer aan met traditioneel leiderschap. Met de focus op resultaat in plaats van op mensen. Met top down ‘ik ben toch de baas’-gedrag. Een baas is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat. Hij of zij is er verantwoordelijk voor dat de mensen het resultaat kunnen behalen. En die doen dat het best als de opdracht duidelijk is. En als ze doen waar ze goed in zijn. De medewerker als mens centraal, dus.

De relatie tussen opdrachtgever en aannemer

Dezelfde leiderschapsverhouding zit in de relatie tussen opdrachtgever en aannemer. Of tussen aannemer en onderaannemer of leverancier. Hoeveel procent van de aannemers is ontevreden over zijn opdrachtgever? Dat zou zomaar eens rond diezelfde 68 procent kunnen liggen. En de groep waar het wel goed gaat, kan ik zo uittekenen. Dat is de groep waar respect voor de leverancier of onderaannemer de boventoon voert. Waar een opdrachtnemer een duidelijke opdracht heeft. En waarin hij wordt ingeschakeld voor iets waar hij goed in is. Marktvisie. Ketensamenwerking. We denken er veel over na. En we doen nog volop proefprojecten en pilots.

Maar eigenlijk ligt het empirisch bewijs er al lang. In de uitgebreide studies naar leiderschap. Van Ken Blanchard tot Simon Sinek. De lessen van deze goeroes passen één op één op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De relatie verbetert

Ik zie het verband nog sterker zelfs. Opdrachtgevers die in hun organisatie de traditionele krachten hebben teruggedrongen, zullen merken dat de rest vanzelf gaat. Namelijk dat de relatie van hun organisatie met opdrachtnemers ook verbetert! Twee kanten van dezelfde medaille, als je het mij vraagt. 

De bijl dus in die 68 procent! Daar kan iedereen vandaag mee beginnen. Want iedereen leidt. Dan toch in elk geval zijn eigen leven!

Reageer op dit artikel