blog

Kwaliteitsborging als ‘schrobputje’

bouwbreed 321

Kwaliteitsborging als ‘schrobputje’
Suzanne van de Kerk

Heeft u de krantenkoppen over de Haagse pilot van de wet Kwaliteitsborging bouw ook gelezen? Volgens de berichtgeving heeft de bouw geen goede beurt gemaakt. De pilot heeft op z’n zachtst gezegd voor de nodige commotie gezorgd. Per 1 januari 2018 moet de nieuwe wet in werking treden, waarbij publiekelijk toezicht verschuift naar privaat toezicht. Analyse door onder andere Bouwend Nederland leidt hopelijk tot wijze conclusies.

Maar er speelt nog iets anders. Kent u de UAV-GC 2005? Deze contractvorm komt oorspronkelijk uit de gww-sector en maakt op een slinkse manier zijn intrede in de woningmarkt. Vooral woningcorporaties zien veel in deze zogenoemde geïntegreerde contractvorm. Er is ook sprake van kwaliteitsborging die heel nadrukkelijk bij de opdrachtnemer wordt neergelegd. Als bouwondernemer moet je namelijk de kwaliteit bewaken door middel van zelfcontrole en zelfkeuring. Dat is op zich uiteraard een goed uitgangspunt.

In de praktijk vertaalt zich dit echter snel naar het over de schutting gooien van alle verantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer. Dit kan voor de opdrachtnemer extreme gevolgen hebben. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk niet voor de opdrachtgever, want die vindt het prachtig. Hij kan zijn werkapparaat afbouwen omdat hij niet meer voor zaken als toetsing of bewonerscommunicatie verantwoordelijk is. Natuurlijk, als je een constructieve woningcorporatie hebt, die samen met de opdrachtnemer en de UAV-GC als leidraad op ontdekkingsreis wil, is dat goed. Dan is er aan beide kanten bereidheid om in dat traject te investeren en ervan te leren. Maar er zijn ook opdrachtgevers die de UAV-GC als ‘schrobputje’ gebruiken voor alles wat er fout kan gaan, ook datgene waarop de opdrachtnemer nauwelijks of geen invloed heeft.

De introductie van dit soort ingrijpende nieuwe spelregels moeten in pilotvorm en in een goede samenwerking gaan. Een wederzijdse professionele grondhouding is dan wel wenselijk. Feitelijk moet er dus volle aandacht zijn voor beide trajecten van privaatkwaliteitsborging. Het zou daarom goed zijn als de brancheorganisaties hier meer oog voor hebben. Leren van de pilots in het kader van de wet Kwaliteitsborging en een gepaste introductie van de UAV-GC en geen fluisterintroductie.

Reageer op dit artikel