blog

‘Koopkracht? Bespaarkracht!’

bouwbreed Premium 239

‘Koopkracht? Bespaarkracht!’
Dutch Green Building Council

Het gaat beter met Nederland en de koopkracht gaat vooruit, echoot de samenvatting van de Troonrede nog even na in de media. Dat is even mazzel, we kunnen het komende jaar meer kopen dan vorig jaar. Hoera!

Ik zou deze Troonrede graag in een breder en completer perspectief willen plaatsen, en niet louter economisch benaderen. Als we dat doen, dan komen we waarschijnlijk tot een heel andere conclusie: het gaat ieder jaar een beetje minder goed met Nederland. Met de Nederlandse leefomgeving welteverstaan.

Het Planbureau voor de Leefomgeving schreef er vorige week al een belangwekkend rapport over: ‘Balans voor de Leefomgeving 2016’. Het rapport gaat in op de complexe en grote klimaatopgave in Nederland, over de urgentie om er iets aan te doen. En hoe moeilijk dat vervolgens is.

Koopkracht achterhaald begrip 

Als we dit perspectief vasthouden, dan moeten we het helemaal niet meer hebben over ‘koopkracht’. Dat woord impliceert meer kopen, meer consumeren, en nog verder opeten van onze aarde. Koopkracht is een achterhaald begrip geworden, gezien de staat van onze leefomgeving. Heb het daarom liever over bespaarkracht. Veel beter, actueler en completer.

10 miljard euro per jaar nodig

Dat onze bespaarkracht het komende jaar zal toenemen, stemt me hoopvol. Dat biedt kansen om de ontwikkelingen zoals beschreven in ‘Balans voor de Leefomgeving’ het hoofd te bieden. McKinsey becijferde vorige week dat jaarlijks 10 miljard euro nodig is om CO2-reductie een boost te geven. Alle betrokkenen partijen in de bouw- en vastgoedsector weten inmiddels dat de gebouwde omgeving voor meer dan 30 procent verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot. Woningen én utiliteitsbouw. En dat de oplossingsruimte beperkt is.

Integrale aanpak nodig

In zowel ‘Balans voor de Leefomgeving’ als het rapport van McKinsey staat dat een integrale aanpak noodzakelijk is om forse CO2-reductie te bereiken. Laat dat nu net de beweging zijn die Dutch Green Building Council met de ontwikkeling van een allesomvattend Deltaplan Duurzame Renovatie gaat inzetten. Een toename van de bespaarkracht in Nederland kan daarbij zeker helpen.Annemarie van Doorn is directeur van de Dutch Green Building Council.

Reageer op dit artikel