blog

‘Ja maar… volgens de gemeente’

bouwbreed 49

‘Ja maar… volgens de gemeente’

In oktober 2013 kwam een 24-jarige man om het leven bij een grote brand in Leeuwarden. De brand schokte Nederland, vooral omdat de hulpdiensten nog contact hebben met het slachtoffer. Een treurig voorval dat laat zien hoe ingrijpend een brand kan zijn.

De veroorzaker van de brand is niet veroordeeld en ook de eigenaar werd in eerste instantie niet vervolgd, ook al bleek het pand niet aan de minimale voorschriften te voldoen. Afgelopen week heeft het gerechtshof in Leeuwarden – na een door de ouders van het slachtoffer  aangespannen zaak – besloten dat de eigenaar van het pand alsnog vervolgd moet worden. Niet omdat hij schuldig zou zijn aan de brand, maar omdat hij te weinig heeft gedaan om zijn huurder de kans te geven op tijd weg te komen.

Verantwoordelijk

We hebben het de afgelopen weken nadrukkelijk gehad over wie nu verantwoordelijk is voor het voldoen aan de voorschriften. Minister Blok lijkt – naar de mening van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht – te wijzen naar de toezichthouders. VBWTN op haar beurt wijst – terecht – naar bouwers, adviseurs en gebouweigenaren. De toezichthouder ziet toe, de bouw zorgt dat wordt voldaan.

Ook bij de bestaande bouw is dit kennelijk voor veel gebouweigenaren nog niet duidelijk. De eigenaar van het pand in Leeuwarden had zelfs noh “een rondje gemaakt” met een gemeenteambtenaar voor hij het pand kocht. “Hoe kon ik nou weten dat het pand niet aan de regels voldeed”, vroeg de eigenaar zich in een radio-interview af.

Nou gewoon, door er een deskundige goed naar te laten kijken. En door maatregelen te nemen om zeker te zijn dat bewoners snel gewaarschuwd worden bij brand. Moeilijk hoeft dat niet te zijn. Begin eens met een aantal rookmelders.

Leed

Mede gezien het feit dat ook z’n eigen kinderen in het pand gewoond hebben, weet ik zeker dat de eigenaar in dit geval daadwerkelijk te goeder trouw was. En een veroordeling lost ook helemaal niets op, zeker niet het leed dat de ouders van het slachtoffer te verduren hebben gehad. Toch hoop ik dat dit een spraakmakende rechtszaak gaat worden waardoor het gebouweigenaren duidelijk wordt dat ze toch echt zelf verantwoordelijk zijn voor hun gebouwen.
Ik kom helaas vaker gebouweigenaren en opdrachtgevers tegen die niet in de gaten hebben dat ze een nadrukkelijk taak hebben in de veiligheid van huurders en bezoekers van hun gebouwen. De gebouweigenaar in  in Leeuwarden is geen uitzondering. Gelukkig gaat het maar zelden zo ernstig mis, maar ook de instorting in Den Bosch laat zien dat het besef van veiligheid er in veel gevallen niet is. En dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Of het nu om bouwen gaat of om het beheer van bestaande gebouwen, laten we voor eens en altijd een duidelijke afspraak maken: u zorgt er voor dat uw woning, kantoorpand, school of ziekenhuis veilig en gezond is.
Zo niet, dan kijken we u er op aan. Niet de gemeente.

Reageer op dit artikel