blog

Expliciet
 waarschuwen is noodzaak

bouwbreed 326

Expliciet
 waarschuwen is noodzaak

Op de aannemer rust ex par. 6 lid 14 UAV 2012 (1989) een waarschuwingsplicht betreffende fouten in het ontwerp. Een waarschuwing kan heel uitdrukkelijk gedaan worden met vermelding van het woord waarschuwing. Maar dat is geen eis. Het kan soms wat implicieter. Maar is de waarschuwing dan wel 
duidelijk genoeg?

In de zaak, waarover de RvA op 12 augustus 2016 (nr. 35.634) uitspraak deed, speelde het volgende. Het ging om vragen die de aannemer had gesteld aan de opdrachtgevende gemeente over wat er met de afwerkvloer moest gebeuren. Moest die verankerd worden aan de constructievloer, moest er een krimpnet worden toegepast en moest de constructievloer gestraald of gefreesd worden.

De gemeente zou die vragen ontkennend hebben beantwoord. Ook stelt de aannemer dat tijdens het stortgereedmaken van de vloer met de directie is afgesproken, dat de constructievloer stofvrij gemaakt zou worden door middel van stofzuigen en de vloer direct voor het storten zou worden bevochtigd met water. De gemeente wees er echter op dat de vragen pas zijn gesteld op het moment dat al zou worden overgegaan tot het storten van de afwerkvloer.

Oordeel

Arbiters oordelen als volgt. De aannemer hee ft alleen vragen gesteld, maar daarbij niet gewezen op de gevolgen van het achterwege laten van een voorbehandeling. Daarmee heeft hij niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht. Tijdens de mondelinge behandeling erkende de aannemer namelijk dat de vragen zijn gesteld vanwege het mogelijke gevaar van het loskomen van de afwerkvloer door krimp, maar dat hij de gemeente niet op die gevolgen heeft gewezen.

Er is dan ook sprake van een tekortkoming waarvoor aannemer moet opkomen. De les uit het voorgaande: zoek, maar ook: geef, bij aarzelingen expliciet verduidelijking.Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Reageer op dit artikel