blog

Kortsluiting

bouwbreed Premium 165

Kortsluiting

Geregeld hoor ik dat er geen ‘ongelimiteerde aansprakelijkheid’ bestaat. Immers, is de redenering, de rechter heeft de mogelijkheid om, als het schadebedrag uit de hand loopt, de schadevergoeding te matigen. De rechter bewaakt daarmee de rug van de ontwerpende partij. Vaak wordt hiermee impliciet ook nog bedoeld dat je daarom bij opdrachten de aansprakelijkheid contractueel niet hoeft te beperken en zonder meer kunt vertrouwen op het wettelijke regime.

Als ik zoiets hoor ontstaat er bij mij een elektrische storing in de bovenkamer. Het matigingsrecht voldoet echt niet als achtervanger.

Schadevergoeding matigen

De rechter kan inderdaad de schadevergoeding matigen als toekenning van het volledige schadebedrag in de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen kan leiden. Dit matigingsrecht wordt echter heel terughoudend toegepast bij overeenkomsten. Als er wordt gematigd dan wordt door de rechter rekening gehouden met factoren als de draagkracht van partijen, de mate van schuld, de aard van de schade, eventuele risico’s die zijn genomen, of er een verzekering is, etc.

Onzekerheid schadebedrag

De bouw is een risicovolle sector. Als een rechter in een bepaald geval de schadevergoeding überhaupt al wil matigen leidt het veelvoud aan omstandigheden dat wordt meegewogen bij de matiging ertoe dat er hoe dan ook grote onzekerheid is over het uiteindelijke schadebedrag.

Dergelijke onzekerheden kunnen een grote bedreiging vormen voor de continuïteit van een ingenieursbureau en voor de verhaalsmogelijkheden van de opdrachtgever. Elke organisatie dat risicomanagement serieus neemt zal daarom grote moeite hebben met het aanvaarden of opleggen van opdrachten waarbij louter vertrouwd wordt op de rechterlijke matiging en het open wettelijke regime.

Kortom, willen we het echt laten aankomen op de rechter? Is het niet veel verstandiger om vooraf duidelijke afspraken te maken over een redelijke risicoverdeling en een daarbij passende gelimiteerde en verzekerbare aansprakelijkheid? Het zou mij zeker mijn stoppen uitsparen. 

Reageer op dit artikel