blog

EPV, bouwbesluit weg ermee

bouwbreed Premium 247

EPV, bouwbesluit weg ermee
Suzanne van de Kerk

In mei is de langverwachte wet EnergiePrestatieVergoeding (EPV) door de Eerste Kamer goedgekeurd. Als alles goed is treedt de wet in augustus officieel in werking. En dat is goed nieuws voor de branche. Immers, de EPV maakt het mogelijk dat woningcorporaties hun investeringen in Nul-Op-de-Meterwoningen in de huurprijs verdisconteren. Tegelijkertijd is de huurder hiervoor niet meer kwijt dan zijn huidige energierekening. 

Lef

Al een tijdlang werken wij samen met enkele woningcorporaties die het lef hebben gehad om, al ruim voordat de wet was goedgekeurd, in NOM-woningen te investeren. Zij zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zoeken naar een juiste balans tussen hun duurzaamheidambities en het verlagen van de woonlasten.

Uiteraard ging deze ontdekkingsreis niet zonder slag of stoot. Ook al omdat er in de markt veel onzeker en onbekend was. Met een open mind, gezonde vakinteresse en de juiste partners kunnen partijen echter ver komen. De aanbieder durft de woningcorporatie comfort te bieden door juiste monitoring en harde prestatiegaranties. Kortom, NOM-woningen realiseren is gewoon een kwestie van lef.

Helder

Maar zeker nu de wettelijke kaders en techniek helder zijn, moeten we echt doorpakken. De lat ligt hoog, want in 2050 moeten we alle woningen energieneutraal hebben gemaakt. Dat klinkt nog ver weg maar is al over 34 jaar. Het betekent bijvoorbeeld alleen al voor Noord-Brabant dat we op zeker moment meer dan 100 woningen per dag moeten verduurzamen. Die handschoen moeten we oppakken door ons te blijven ontwikkelen, te investeren in een goede samenwerking en met de bewoners op de juiste wijze te communiceren. Als we dat goed doen is het namelijk mogelijk om passende verdienmodellen te creëren.

Bouwbesluiteis

Voor aarzelen is naar mijn gevoel in elk geval geen plaats. Misschien kunnen we nog wel een steuntje in de rug vanuit Den Haag gebruiken. Die steun kan bijvoorbeeld zitten in het schrappen van de bouwbesluiteis en deze te vervangen door de NOM-eis. Dat zou vervolgens betekenen, dat we alle nieuwe woningen voortaan Nul op de Meter bouwen. Kijk, en dán gaan we pas echt stappen zetten. 

Reageer op dit artikel