blog

Eerste verjaardag WWZ

bouwbreed 15

Eerste verjaardag WWZ

Het is alweer een jaar geleden dat de WWZ werd ingevoerd en het arbeidsrecht danig veranderde. De doelstellingen waren mooi. Weet u het nog? Het betrof o.m. vereenvoudiging van het arbeidsrecht, versterking van de positie van ‘bepaalde tijders’, meer mensen van flex naar vast en het sowieso aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen. En is daar nu wat van terecht gekomen?

Recentelijk verscheen de jaarlijkse Monitor MKB Bouw & Infra. Ruim 300 werkgevers verleenden hun medewerking en van hen was ruim 70 procent duidelijk ontevreden. Zij verklaarden onder meer dat de WWZ remmend werkt op het aannemen van mensen. En ruim de helft is van mening dat het moeilijker is geworden om personeel te ontslaan. Kortom, veel van deze ondernemers ervaren dus zeker geen verbetering van de arbeidsmarkt door de WWZ. Vooral de kleinere ondernemers zijn deze mening toegedaan.

Maar klopt dit wel? Ook onder juristen is een onderzoek gedaan, waarbij ruim 800 advocaten en arbeidsrechtjuristen hun mening hebben gegeven. Eerst het goede nieuws, want dat is er ook. Deze juristen bevestigen namelijk dat de doelstelling om de ontbindingsvergoeding te verlagen, in de praktijk gehaald wordt. Dat is mooi. Maar dan houdt het wel aardig op. Want ruim 90 procent van hen meent dat er geen sprake is van vereenvoudiging, dejuridisering of verbetering van de positie van tijdelijk personeel. In de praktijk worden de doelstellingen niet gehaald en de meeste juristen vinden het zelfs een kwalitatief slechte wet.

Ons kantoor treedt meestal op voor die kleinere werkgevers en juist die worden relatief zwaard getroffen door de WWZ. Die wet stelt namelijk zwaardere eisen aan de voorbereiding van een ontslagverzoek, zoals het houden van besprekingen en dossiervorming. Dat is vaak beter geregeld in grotere bedrijven, die meer structurele aandacht schenken aan dergelijke zaken. Er moet dus echt wat aan de WWZ gedaan worden, met ook specifiek in het belang van deze kleinere ondernemers.

Reageer op dit artikel