blog

Brasset management

bouwbreed Premium 243

Brasset management

Brexit is definitief en dat brengt onzekerheid en chaos in politiek en bestuurlijk Europa. Begrijp ik ook goed dat de Britse asset owner van Brexit zoek is?! Hoe dan ook, als ingenieur vraag ik me vooral af wat dit betekent voor ons ingenieurswerk. En volgens mij valt dat wel mee.

O ja, er zijn vast economische effecten in de handel tussen Groot-Brittannië en Europa en daarmee voor het bedrijfsleven. Maar die betekenen nog geen stop op nieuwe, intrigerende, vaak IT-gerelateerde ingenieursvraagstukken die elkaar in rap tempo opvolgen en onderling sterke verbondenheid kennen.

Betrouwbaar antwoord

Denk aan toenemende smart sensorisering, robotisering, big data analyses, real time locatie- en gebiedsoverschrijdende simulatie- én stuurmodellen, gecombineerd met nieuwe werkwijzen als asset management, centrale regie en ketensamenwerking. Een mix van ingrediënten die ervoor zorgt dat organisaties gezamenlijk veel beter in control komen op hun fysieke assets, zowel in de particuliere als publieke sector.

Laten we er eens vanuit gaan dat we die situatie morgen hebben bereikt. Elke organisatie heeft een geautomatiseerd asset systeem onder verantwoordelijkheid van de asset manager. De output van het systeem zijn bedrijfswaardes, direct gerelateerd aan belanghebbenden. Het bestuur van een organisatie kan willekeurig elke vraag stellen aan dit systeem. Binnen enkele minuten is er een betrouwbaar antwoord én enkele goede alternatieven die geautomatiseerd en met de juiste intonatie gesproken worden toegelicht.

Direct effect vaststellen

Op basis daarvan neemt het bestuur meteen besluiten.  Verder kunnen landelijke thema’s simultaan worden voorgelegd aan zo veel mogelijk organisaties, die allemaal in het wekelijks bestuursoverleg betrouwbaar reageren. Een werkwijze die verder kan gaan dan alleen vragen over fysieke ingenieursassets, maar ook over bijvoorbeeld bevolking.

Dan zou de landelijke politiek in een week alle effecten van Brexit kunnen vaststellen. Wellicht betrouwbaarder dan via een referendum. Ja, wel een beetje Brave New World, maar we zijn er zelf bij om de menselijke maat te houden. Met passie voor techniek de maatschappij beïnvloeden en verbeteren. Wat een boeiend vak toch, ingenieur!

Erwin Castelijn, hoofd Witteveen+Bos-kantoor Breda

Reageer op dit artikel