blog

Voortvarend procederen bij de rechtbank…

bouwbreed Premium 162

Voortvarend procederen bij de rechtbank…
Suzanne van de Kerk

Als huisadvocaat van AFNL en NOA procederen wij veelvuldig bij de diverse rechtbanken. Dat gaat tegenwoordig vrij voortvarend van start. De eisende partij gaat over tot dagvaarding en nadat deze is aangebracht krijgt de gedaagde partij zes weken om een schriftelijk verweer in te dienen. Als dat ‘binnen’ is wordt in de meeste gevallen een zittingsdatum bepaald, een zogenaamde comparitie.

Tijdens een dergelijke comparitie worden veel zaken geschikt. Als dat niet lukt, weet de rechter soms voldoende om een eindvonnis te wijzen. Maar in bouwzaken is dat vaak anders, de rechter heeft tenslotte onvoldoende bouwkundige kennis om klachten over stucwerk, vloeren, en dergelijke te beoordelen. Alle reden dus om een deskundige te benoemen. En dan gaat de vaart er vaak uit! Want wat gebeurt er?

Kritische opdrachtgever

Soms geeft de rechter partijen eerst nog de mogelijkheid om zich uit te laten over de vraagstelling en de keuze van de deskundige. Daarna wordt de mogelijke deskundige gevraagd of hij beschikbaar is en wat de kosten zijn. Over die kosten mogen partijen zich dan weer uitlaten, wat soms echt nodig is want de rechtbank is niet bepaald een kritische opdrachtgever!

Als dit allemaal geregeld is, moet het voorschot ook nog betaald worden door de partijen (of één van hen). Dat kan ook weer weken duren en pas dan mag de deskundige aan de slag. Zoals geschreven; de rechtbank is geen kritische opdrachtgever en voordat er een bezoek ter plaatse is geweest en er vervolgens daadwerkelijk een (concept)rapport is, kan maanden en maanden duren. De rechtbank klaagt nergens over en partijen wachten maar af… 

Het zou in vele bouwrechtzaken dus een zegen zijn als de rechtbanken veel kritischer zouden zijn op de kosten die (sommige) deskundigen durven te vragen en op het onnodig grote tijdsverloop in deze zaken. Wij kennen al vele voorbeelden die deze wens rechtvaardigen, nu maar hopen dat ook rechters Cobouw.nl lezen? 

Reageer op dit artikel