blog

Onzinnige BIM-uitvragen?

bouwbreed 357

Onzinnige BIM-uitvragen?
Suzanne van de Kerk

Gisteren zijn twee hbo-studenten binnen ons bedrijf met succes afgestudeerd op het onderwerp ‘BIM in de beheersfase’. Daar mogen zij, en hun begeleiders, oprecht trots op zijn. De conclusies uit het rapport geven echter veel stof tot nadenken.

Wij passen BIM al vele jaren succesvol toe in de engineeringsfase. In de realisatiefase werken we hard aan de optimalisering van BIM door beter procesmanagement en informatieoverdracht op de bouwplaatsen. Dit ontwikkelt zich in een razend tempo. Logisch dus dat we ook de volgende stap zetten: vooruitkijken naar de vastgoedbeheer- of exploitatiefase. Hierin liggen voldoende kansen om de exploitatiekosten voor beheerders van vastgoed te beteugelen en onze dienstverlening daarin te verbeteren.

Behoeften

Onze afstudeerders verkregen tijdens hun opdracht inzicht in behoeften van opdrachtgevers en beheerders van vastgoed. Opmerkelijke conclusie is het feit dat veel van de beheerders de klok hebben horen luiden, maar zeker niet weten waar de klepel hangt.

Corporaties volgen slaafs de vakliteratuur, de geweldige lezingen op seminars, de adviseurs en mooie aanbiedingen van marktpartijen. Er wordt een beeld geschetst van een markt die al heel ver is op dit vlak. In selectieprocedures worden steeds vaker BIM-gerelateerde uitvragen gesteld. Het gaat zelfs om UAVgc-gerichte kaders die moeten leiden tot LOD500-niveau’s.

BIM-leidraad

Brancheorganisatie Aedes heeft echter pas in april 2016 voor woningcorporaties een BIM-leidraad en BIM-protocol uitgeschreven om het kennisniveau wat omhoog te krijgen. Die blijken ook slechts het topje van de ijsberg te benoemen, namelijk ‘vastlegging en informatieoverdracht’. Het gaat dus nog lang niet over ‘beheer en actueel houden van vastgoedinformatie’.

Kansen

Conclusie is dat het besef en alertheid bij woningcorporaties zich snel moet ontwikkelen tot een proactieve houding. Hier liggen dus uitgebreide kansen om als ketenpartners en onderwijsveld samen op te trekken. In het kader van beheersing van Total Cost of Ownership is het dus verstandig om de krachten te bundelen.

Reageer op dit artikel