blog

Ding Dong…

bouwbreed Premium 309

Ding Dong…
Suzanne van de Kerk

Deze column is bedoeld als flauwe wake up call voor degene die de ‘klok’ nog niet heeft horen luiden. Alle werkgevers waar ten minste 50 personen werken, zijn vanaf 1 juli 2016 namelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben op basis van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze interne regeling moet langs de ondernemingsraad voor goedkeuring. Dus als u nu pas ontwaakt, dan bent u waarschijnlijk iets te laat…

De interne meldregeling is een procedure binnen de onderneming voor het omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand. Kort gezegd gaat het bij een misstand om illegale, gevaarlijke of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Van een vermoeden van een misstand zal eerst een interne melding gedaan moeten worden bij de werkgever. Een intern gemeld vermoeden moet vervolgens onderzocht worden en er dienen maatregelen getroffen te worden wanneer het vermoeden juist blijkt te zijn.

Externe melding

Als de melder vindt dat de melding niet op de juiste manier is afgehandeld kan die een externe melding doen bij een inspectie, toezichthouder of de ‘fdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg van het op de juiste wijze melden van een vermoeden van een misstand.

‘Tone at the top’

Ook hier geldt weer, een juiste ‘tone at the top’ en een open bedrijfscultuur zijn onontbeerlijk voor het slagen van de regeling. Het bestuur van een onderneming dient het belang uit te dragen van een goede omgang met meldingen, er moeten goed getrainde en onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn, werknemers moeten worden ingelicht over het doen van een melding en er dient gecontroleerd te worden of sprake is van een veilig meldklimaat. Hopelijk is met deze column nu echt iedereen wakker.

Reageer op dit artikel