blog

Wie durft?

bouwbreed Premium 208

Wie durft?

Onlangs las ik het bericht dat er een wettelijk verankerd lerarenregister komt. Dit register komt hiermee in het rijtje van de registers voor advocaten, accountants, notarissen, artsen, et cetera.

Dichter bij huis is er het wettelijk register van architecten. Maar verder zijn er in onze sector, naast enkele niet wettelijke verenigingsregisters zoals het Constructeursregister en de Chartered Engineer, bij mijn weten geen wettelijke registers.

En dat terwijl we toch heel wat beroepsgroepen herbergen die maatschappelijk relevant werk doen. Het is echt heel belangrijk dat een gebouw of tunnel een goede constructie heeft, (brand-)veilig is, duurzaam is, past in de omgeving, enzovoort. Moeten we daarom geen werk maken van wettelijke beroepsregisters?

Heel logisch

Natuurlijk zijn er nadelen te noemen. Er zijn de kosten, administratieve verplichtingen en de beperkingen in vrijheden. Maar ik denk dat het certificeren van personen, waar het eigenlijk toch op neerkomt, heel logisch is.

Een wettelijk personenregister is een middel om het maatschappelijk belang van een beroep te onderstrepen. Via een register kan een beroepsgroep haar kwaliteit landelijk borgen, ontwikkelen en verbeteren. Met een register kan een minimum opleidingsniveau worden bepaald en kunnen gedragsregels en permanente educatie worden geïncorporeerd.

Internationale concurrentiepositie

Sommige registers hebben aanvullende leerprocessen middels tuchtrecht en toezicht. Door wettelijke registers krijg je meer uniformiteit, een level playing field en transparantie binnen een beroep. Bovendien kan een wettelijk beroepsregister de internationale concurrentiepositie versterken. Er zijn dus ook best wat voordelen te noemen.

De wettelijke verankering van een beroep kan de transparantie, het aanzien en de kwaliteit een behoorlijke impuls geven. In de bouw wordt dit juridische bindmiddel echter maar beperkt toegepast, terwijl daar juist behoorlijke uitdagingen liggen. Ik zie een kans, welk beroep pakt de handschoen op? 

Reageer op dit artikel